Br css: Тег | htmlbook.ru

HTML тег

onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur
Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для <input type="search">)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в <track> елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент <menu> буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента <audio> або <video>.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

background-attachment | CSS справочник

Поддержка браузерами

12. 0+ 4.0+ 1.0+ 1.0+ 3.5+ 1.0+

Описание

CSS свойство background-attachment устанавливает, будет ли фоновое изображение прокручиваться вместе с содержимым элемента.

Допускается указывать несколько значений для ряда фоновых изображений, перечисляя их через запятую. Каждое новое значение применяется к соответствующему фоновому изображению в том порядке, который определён в свойстве background-image.

Значение по умолчанию: scroll
Применяется: ко всем элементам, а также к псевдо-элементам ::first-letter и ::first-line
Анимируется: нет
Наследуется: нет
Версия: CSS1
Синтаксис JavaScript: object.style. backgroundAttachment=»fixed»

Синтаксис

background-attachment: scroll|fixed|local|inherit;

Значения свойства

Значение Описание
scroll Фоновое изображение фиксируется по отношению к самому элементу и не прокручивается вместе с его содержимым, т.е. если элемент имеет прокрутку, то изображение остаётся на месте. Если страница имеет прокрутку, то фоновое изображение прокручивается вместе с элементом.
fixed Фоновое изображение фиксируется по отношению к области просмотра окна браузера, поэтому фон остаётся не подвижным при прокрутке содержимого страницы и/или содержимого элемента. Примечание: фиксированное фоновое изображение располагается относительно верхнего левого угла области просмотра окна браузера, а не элемента.
local Фоновое изображение фиксируется по отношению к содержимому элемента, т. е. если элемент имеет прокрутку, фоновое изображение прокручивается вместе с содержимым элемента.

Пример


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Название документа</title>
 <style>
  body { height: 1000px; margin: 0; }
  div { width: 300px; height: 200px; margin-bottom: 10px; overflow: auto; }
  #scroll { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat scroll; }
  #local { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat local; }
  #fixed { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat fixed; }
 </style>
</head>
<body>

 <div>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br></div>

 <div>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br></div>

 <div>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br></div>

</body>
</html>

Попробовать »

html — Когда использовать разрывы строк и позиционирование CSS?

Задавать вопрос

спросил

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 23 тысячи раз

Я часто задавался вопросом о правильном использовании
разрыв строки. Кажется, что часто они неправильно используются для позиционирования или очистки контента, где вместо этого следует использовать CSS.

W3schoools.org советует использовать
для пустых строк, но не для создания или разделения абзацев. Глядя на проект спецификации W3C HTML5, становится немного яснее, что
будет использоваться, когда содержимое требует разрыва строки, например строки адреса или пустые строки в стихах, где это задумано автором.

Но меня все еще интересуют любые дополнительные разъяснения или комментарии, которые могут быть у кого-то еще. Я часто ловлю себя на том, что предпочитаю не использовать теги
, а вместо этого просто стилизовать элементы с желаемыми зазорами, полями, отступами и т. д., чтобы создать желаемое пространство.

Не то, чтобы это было чрезвычайно важно, но вот пример, который заставил меня задуматься об этом, когда популярный («авторитетный») сайт использовал
, который, я не уверен, вполне семантичен. Здесь я бы просто очистил от его братьев и сестер через CSS:

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor Laborum.


подробнее >>
 • html
 • css
 • w3c
 • семантика
 • семантическая разметка

5

Для меня разрывы строк следует использовать только внутри абзацев для обозначения новой строки. Добавление разрывов строк между абзацами использовалось в те дни, когда HTML выглядел как Chop Suey, а семантика HTML-документа выглядела так, как будто кто-то из дошкольников использовал Dreamweaver.

Я лично полагаюсь на поля и отступы для разделения контента, если мне приходится использовать
, это означает, что я сделал что-то не так. Я думаю, что строки адреса являются прекрасным примером правильного использования, и я бы придерживался только таких сценариев.

7

Когда разрыв строки имеет семантическое значение в нестилизованном документе.

Как кто-то сказал, хорошим примером является поэзия — обычно поэзия пишется с переносом строки между строками. Как и адреса. Нет смысла размечать строку стихотворения или адрес элементом абзаца, так как они лучше соответствуют целому адресу или строфе стихотворения.

Я согласен со спецификацией, br следует использовать для создания новых строк текста внутри абзаца. Семантически это имеет смысл: абзац — это блок текста с некоторым верхним или нижним полем, тогда как br не указывает никакого поля, а только новую строку с той же высотой строки/межстрочным интервалом.

Я использую разрывы строк, когда клиенты могут что-то редактировать — проще, если они просто используют клавишу возврата, а не путаются в том, почему вокруг определенных элементов на странице появляются пробелы. Это почти всегда находится внутри текстовых областей, нет причин размещать что-либо еще, используя

Тег разрыва (который при использовании отдельно должен быть
)

Должен использоваться для разрыва строки, а не для позиционирования, тем более, что вы разрываете только отдельные строки.

Он должен иметь ту же концепцию, что и ключ возврата.

Надеюсь, это поможет.

2

Мое мнение:


будет использоваться, когда содержимое требует разрыв строки, такой как строки адреса или пустые строки в стихах, где задумал автор.

(При этом иногда я использую их и для разделения абзацев)

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Как разбить строку без использования тега в CSS

Существует несколько способов разрыва строки без использования тега
. Для этого мы можем использовать элементы блочного уровня.

Элементы уровня блока по умолчанию начинаются с новой строки (если правило CSS не переопределяет поведение по умолчанию). Здесь вы можете найти, как заставить встроенные элементы начинаться с новой строки.

В этом фрагменте мы будем использовать следующие свойства:

 • white-space: pre для того, чтобы элементы действовали как
  , 
 • Дисплей
 • : блок для представления элемента как блочного элемента.

Давайте посмотрим, как разбить строку, используя свойство пробела. Это свойство указывает, как должно обрабатываться пустое пространство внутри элемента. Пробел может быть последовательностью пробелов или разрывом строки.

 • Используйте элементы

  и

  .
 

W3Docs

<дел> Пример Пример
 • Используйте для свойства text-align значение «center» для элемента .
 • Добавьте цвет к

  .

 • Используйте для свойства пробела значение «pre» для элемента
  .
 корпус {
 выравнивание текста: по центру;
}

ч2 {
 цвет: #000000;
}

дел {
 пробел: предварительно;
} 

Давайте посмотрим на результат нашего кода.

Пример разрыва строки с использованием свойства пробела:

 

 <голова>
  Название документа
  <стиль>
   тело {
    выравнивание текста: по центру;
   }
   ч2 {
    цвет: #000000;
   }
   дел {
    пробел: предварительно;
   }
  
 
 <тело>
   

Документы W3

<дел> Пример Пример

Попробуй сам "

Результат

Пример
Пример

Далее мы покажем, как разбить строку с помощью свойства display. Нам нужно установить display: block для представления элемента как блочного элемента. В следующем примере мы устанавливаем display: block для элемента , который находится внутри элемента

.