Html style list: list-style | htmlbook.ru

Содержание

Атрибут list-style в CSS

53

 • Зміст
  • Коротка інформація
  • Синтаксис
  • Значення
  • Приклад
  • Специфікація
  • Браузери

Універсальна властивість, що дозволяє одночасно задати стиль маркера, його положення, а також зображення, яке буде використовуватися як маркер списку.

Значення за замовчуванням Ні
Наслідує Так
Застосовується До елементів <dd>, <dt>, <li>an>, <ol> та <ul>, а також до всіх елементів, у яких зазначено display: list-item
Анімується Ні

Синтаксис

<code>list-style: <a href="/css/list-style-type">list-style-type</a> || <a href="/css/list-style-position">list-style-position</a> || <a href="/css/list-style-image">list-style-image</a>

Позначення

Опис Приклад
<тип> Вказує тип значення. <розмір>
A && B Значення повинні виводитися в зазначеному порядку. <размер> && <колір>
A | B Вказує, що потрібно вибрати лише одне значення із запропонованих (A або B). normal | small-caps
A || B Кожне значення може використовуватися самостійно або спільно з іншими у довільному порядку. width || count
[ ] Групує значення. [ crop || cross ]
* Повторювати нуль або більше разів. [,<час>]*
+ Повторювати один або більше разів. <число>+
? Вказаний тип, слово або група не є обов’язковим. inset?
{A, B} Повторювати не менше A, але не більше B разів. <радіус>{1,4}
# Повторювати один або більше разів через кому. <час>#

Значення

Будь-які комбінації трьох значень визначальних стиль маркерів, вони поділяються між собою пробілом. Комбінації значень повинні слідувати у вказаному порядку: спочатку йде тип маркера, потім положення та картинка. Жодне значення не є обов’язковим, тому невикористовувані можна опустити.

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>list-style</title> <style> ul { list-style: square outside; /* Квадратні маркери */
/* Маркери розміщуються за межами текстового блоку */
}
</style>
</head>
<body> <ul> <li>Багатомірний поліном</li> <li>Нормальний абсолютно схожий ряд</li> <li>Інтеграл від функції</li> <li>Коллінеарний екстремум функції</li>
</ul>
</body>
</html>

Результат цього прикладу показаний на рис. 1.

Мал. 1. Застосування властивості list-style

Об’єктна модель

Об’єкт.style.listStyle

Специфікація

Специфікація Статус
CSS Lists Module Level 3 Робочий проект
CSS Level 2 Revision 1 (CSS 2. 1) Рекомендація

Специфікація

Кожна специфікація проходить кілька стадій схвалення.

 • Recommendation (Рекомендація) — специфікація схвалена W3C і рекомендована як стандарт.
 • Candidate Recommendation (Можлива рекомендація) — група, яка відповідає за стандарт, задоволена, як він відповідає своїм цілям, але потрібна допомога спільноти розробників з реалізації стандарту.) — на цьому етапі документ представлений на розгляд Консультативної ради W3C для остаточного затвердження. та внесення поправок для розгляду спільнотою.
 • Editor’s draft (Редакторська чернетка) — чорнова версія стандарту після внесення змін до редакторів проекту.
 • Draft (Чернетка специфікації) — перша чорнова версія стандарту.

Браузери

4 12 1 7 1 1
1 1 6 1

Браузери

У таблиці браузерів застосовуються такі позначення.

 •   — властивість повністю підтримується браузером з усіма допустимими значеннями;
 • > — властивість браузером не сприймається та ігнорується;
 •  — при роботі можлива поява різних помилок, або властивість підтримується лише частково, наприклад, не всі допустимі значення дейс чи властивість застосовується не до всіх елементів, які вказані в специфікації.

Число вказує версію браузера, починаючи з якої властивість підтримується.

«field field-name-field-css-cat field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden»>

Списки

Див. також

 • list-style-image
 • list-style-position
 • list-style-type
 • Створення списків

стилей списков HTML | Знать различные типы и способы стилизации HTML-списка

 • Списки являются общим требованием для размещения данных в отформатированном виде, например, если вы создали веб-страницу, на которой вам нужно отобразить содержимое меню пиццы отеля, тогда, вероятно, это будет стиль списка HTML, который будет отображаться четким и дискретным образом.
 • Другие случаи могут быть, когда у вас есть набор разрядов учеников, которые оказались среди лучших исполнителей класса; в этом контексте требование будет заключаться в том, чтобы поместить ученика с рангом 1 вверху, а других — ниже него в порядке возрастания рейтинга, для этого нам нужно отформатировать это в отсортированный список.
 • Другим типом могут быть настраиваемые списки, которые вы можете создавать с помощью Javascript и Html вместе, где также можно настроить динамику в объектах, и списки могут иметь некоторый индивидуальный вид.

Различные стили списков в HTML

Ниже описаны различные стили списков HTML.

1) Ненумерованные списки

Здесь нам не нужно заботиться о порядке отображения содержимого; просто нам нужно хорошо разместить вещи, чтобы HTML-страница размещала их перед пользователем в хорошо отформатированном и ясном виде.

В языке HTML есть два тега, которые управляют этими списками, и, вероятно, вы можете создать панель навигации и вертикальную боковую панель, используя только эти теги.

  • : представляет неупорядоченный список; всякий раз, когда нам не нужно ничего ранжировать или размещать в случайном порядке, этот тег включается.
  • : это представляет элементы списка, набор элементов, которые должны быть помещены в неупорядоченный список, то есть под тегом
    , отображаются внутри тега
   • . Элементы, помеченные этими надписями, будут автоматически иметь несколько маркеров или кругов в начале; это основные функции HTML.

Теперь давайте посмотрим на фрагмент кода для неупорядоченных списков на основе

  и
 • и на то, как будет выглядеть HTML-страница; как только вы запустите этот файл, обратите внимание, что вы можете писать в редакторе, таком как блокнот, и сохранять файл с расширением «.html»; следовательно, его можно открыть в любом из браузеров.

  Фрагмент примера –

  Код:

   
   HTML-списки 
  <тело>
   

  список пицц

  <ул>
 • сельский дом
 • острый панир
 • луковая пицца

Вывод:

2) Упорядоченные списки

Теперь рассмотрим случай, когда мы хотим расположить учащихся в упорядоченном порядке на основе их рангов в классе, и это будет отображаться в отсортированном виде с помощью тег

  HTML, и он будет содержать несколько тегов
 1. , в которых будут элементы списка.

   : этот тег используется для создания упорядоченного списка, и все элементы размещаются внутри него, внутри тегов
  1. . Тег
  2. был объяснен выше.

   В этом случае давайте также посмотрим пример, и вам нужно сохранить его, как это было сделано выше.

   Код:

    
    HTML-списки 
   <тело>
    

   список учеников

   <ол>
  3. Джон
  4. Харрис
  5. Планкет

  Вывод/ HTML-страница

  Теперь давайте рассмотрим некоторые их варианты, где мы можем настроить или хорошо отформатировать эти списки, только добавив некоторые свойства CSS на HTML-страницу, что улучшит внешний вид страницы.

  1. В неупорядоченных списках у нас есть следующие свойства, которые можно задать —
  2. Тип-стиль-список – может быть диск, круг, квадрат или ничего. Таким образом, кружки, которые вы видели в элементах неупорядоченного списка, не появятся, если мы не выберем здесь ничего, давайте сделаем это.

  Пример –

  Код:

   
   HTML-списки 
  <тело>
   

  список учеников

  <ул>
 2. Джон
 3. Харрис
 4. Планкет
 5. Вывод/ HTML-страница –

  Итак, круглые маркеры больше не существуют; вы можете настроить их с помощью указанных выше параметров.

  Аналогично, есть возможность выбрать, будут ли значения в списке заказов отображаться цифрами, латинскими буквами или алфавитами в списках заказов.

  Вы можете установить тип свойства в теге

   для того же, и тип может принимать следующие значения.

   Тип: «1», «А», «а», «I», «i».

   Давайте посмотрим пример кода для того же —

   Код:

    
    HTML-списки 
   <тело>
    

   список учеников

   1. Джон
   2. Харрис
   3. Планкет

   Вывод/ HTML-страница –

   Точно так же у нас также есть списки описаний, где мы можем определить элемент, для которого нам нужно разместить описание; скажем, вы создаете страницу, на которой вам нужно разместить некоторые определения для некоторых ключевых слов, затем вы можете выбрать списки описаний.

   Теги

   У нас есть следующие теги для обработки одного и того же.

     — этот тег определяет список описаний

   – этот тег содержит описание термина

   – этот тег содержит описание каждого термина

   Пример –

   Код:

    HTML-списки 
   <тело>
    

   список учеников

   <дл>
   Докер
   -: используется для создания переносимых контейнеров приложений

   Кубернет
   -: это оркестратор для тех контейнеров, которые создает docker

   Страница вывода/HTML –

   Вы также можете определить свойство start в упорядоченных списках в теге
    , которое сообщает, с чего начинается счет. Давайте посмотрим пример того же —

    Код:

     
     HTML-списки 
    <тело>
     

    список учеников

    1. Джон
    2. Харрис
    3. Планкет

    Вывод:

    Заключение

    Итак, мы увидели различные списки, в которые мы можем поместить данные; эти данные можно визуализировать из модели для просмотра с помощью фреймворков javascript; то, что мы показали, является статической страницей, и ее можно сделать динамической с помощью JS. Эти списки можно отформатировать с помощью начальной загрузки, чтобы они также выглядели как панели навигации или боковые панели.

    Рекомендуемые статьи

    Это руководство по стилям списков HTML. Здесь мы обсудили основную концепцию и различные типы стилей HTML с соответствующими примерами и реализацией кода. Вы также можете просмотреть другие предлагаемые нами статьи, чтобы узнать больше –

    1. Теги формата HTML
    2. Атрибуты HTML
    3. Таблицы стилей HTML
    4. HTML-фреймы

    простых способов добавить стиль к вашим HTML-спискам

    Поиск

    Несколько простых способов добавить стиль к вашим спискам HTML

    HTML5 внес несколько изменений в список HTML. Хотя это и не слишком обширно, добавление взаимодействий CSS3 и JavaScript к изменениям HTML-тегов, HTML-список был переназначен — в частности, неупорядоченный список — чтобы делать гораздо больше, чем представлять маркированный вертикальный список связанных элементов. В сегодняшней статье мы узнаем, как стилизовать наши HTML-списки, чтобы они выделялись из толпы.

    Ванильный HTML-список

    Как вы, наверное, знаете, существует два типа HTML-списков. Неупорядоченный список (заключенный тегами &ltul>) отображает элементы списка с маркерами. Между тем, упорядоченный список (заключенный тегами &ltol>) разграничивает каждый элемент списка с помощью цифры или буквы. Без каких-либо стилей браузер просто представляет каждый элемент списка в вертикальном порядке, используя шрифт страницы по умолчанию. Вот синтаксис и вывод для ненумерованного списка:

     
    • Движущиеся картинки
    • Властелин
    • 1984
    • Мастер кукол
    • Обратный отсчет до исчезновения
    • Движущиеся картинки
    • Powerslave
    • 1984
    • Мастер кукол
    • Обратный отсчет до исчезновения

    Изменение списка на упорядоченный список теперь дает каждому элементу списка номер, чтобы мы могли представить список из пяти лучших:

     
    1. Движущиеся картинки
    2. Властелин
    3. 1984
    4. Мастер кукол
    5. Обратный отсчет до исчезновения
    1. Движущиеся картинки
    2. Powerslave
    3. 1984
    4. Мастер кукол
    5. Обратный отсчет до исчезновения

    Теперь давайте познакомимся с CSS.

    Удаление маркеров и номеров

    В более новых основных браузерах (не пытайтесь использовать IE 7) добавление стиля «display: block» к элементам списка сделает маркеры (в неупорядоченном списке) или числа (в упорядоченном списке). список) исчезают:

     <тип стиля = "текст/CSS">
     li { дисплей: блок; }
    
     
    • Движущиеся картинки
    • Powerslave
    • 1984
    • Мастер кукол
    • Обратный отсчет до исчезновения

    Отображение элементов списка по горизонтали

    Хотите отобразить элементы списка по горизонтали? Вы никоим образом не привязаны к вертикальному расположению списков по умолчанию. Просто установите для атрибута отображения CSS элементов списка значение «inline»: