Онлайн html таблица цветов – Конвертер Цветов Онлайн — HEX ⇒ RGB ⇒ RGBA ⇒ CMYK ⇒ HSL ⇒ HSLA ⇒ HSB ⇒ HSV ⇒ XYZ ⇒ LAB. Калькулятор цветов HTML. Генератор цветов CSS3 — ColorScheme.Ru

Цвета HTML. Таблица из 147 имён цветов для HTML и CSS — ColorScheme.Ru

HTML Имя ЦветаHEXRGB
Красные тона:
IndianRed#CD5C5C205, 92, 92
LightCoral#F08080240, 128, 128
Salmon#FA8072250, 128, 114
DarkSalmon#E9967A233, 150, 122
LightSalmon#FFA07A255, 160, 122
Crimson#DC143C220, 20, 60
Red#FF0000255, 0, 0
FireBrick#B22222178, 34, 34
DarkRed#8B0000139, 0, 0
Розовые тона:
Pink#FFC0CB255, 192, 203
LightPink#FFB6C1255, 182, 193
HotPink#FF69B4255, 105, 180
DeepPink#FF1493255, 20, 147
MediumVioletRed#C71585199, 21, 133
PaleVioletRed#DB7093219, 112, 147
Оранжевые тона:
LightSalmon#FFA07A255, 160, 122
Coral#FF7F50255, 127, 80
Tomato#FF6347255, 99, 71
OrangeRed#FF4500255, 69, 0
DarkOrange#FF8C00255, 140, 0
Orange#FFA500255, 165, 0
Жёлтые тона:
Gold#FFD700255, 215, 0
Yellow#FFFF00255, 255, 0
LightYellow#FFFFE0255, 255, 224
LemonChiffon#FFFACD255, 250, 205
LightGoldenrodYellow#FAFAD2250, 250, 210
PapayaWhip#FFEFD5255, 239, 213
Moccasin#FFE4B5255, 228, 181
PeachPuff#FFDAB9255, 218, 185
PaleGoldenrod#EEE8AA238, 232, 170
Khaki#F0E68C240, 230, 140
DarkKhaki#BDB76B189, 183, 107
Фиолетовые тона:
Lavender#E6E6FA230, 230, 250
Thistle#D8BFD8216, 191, 216
Plum#DDA0DD221, 160, 221
Violet#EE82EE238, 130, 238
Orchid#DA70D6218, 112, 214
Fuchsia#FF00FF255, 0, 255
Magenta#FF00FF255, 0, 255
MediumOrchid#BA55D3186, 85, 211
MediumPurple#9370DB147, 112, 219
BlueViolet#8A2BE2138, 43, 226
DarkViolet#9400D3148, 0, 211
DarkOrchid#9932CC153, 50, 204
DarkMagenta#8B008B139, 0, 139
Purple#800080128, 0, 128
Indigo#4B008275, 0, 130
SlateBlue#6A5ACD106, 90, 205
DarkSlateBlue#483D8B72, 61, 139
Коричневые тона:
Cornsilk#FFF8DC255, 248, 220
BlanchedAlmond#FFEBCD255, 235, 205
Bisque#FFE4C4255, 228, 196
NavajoWhite#FFDEAD255, 222, 173
Wheat#F5DEB3245, 222, 179
BurlyWood#DEB887222, 184, 135
Tan#D2B48C210, 180, 140
RosyBrown#BC8F8F188, 143, 143
SandyBrown#F4A460244, 164, 96
Goldenrod#DAA520218, 165, 32
DarkGoldenRod#B8860B184, 134, 11
Peru#CD853F205, 133, 63
Chocolate#D2691E210, 105, 30
SaddleBrown#8B4513139, 69, 19
Sienna#A0522D160, 82, 45
Brown#A52A2A165, 42, 42
Maroon#800000128, 0, 0
Основные цвета:
Black#0000000, 0, 0
Gray#808080128, 128, 128
Silver#C0C0C0192, 192, 192
White#FFFFFF255, 255, 255
Fuchsia#FF00FF255, 0, 255
Purple#800080128, 0, 128
Red#FF0000255, 0, 0
Maroon#800000128, 0, 0
Yellow#FFFF00255, 255, 0
Olive#808000128, 128, 0
Lime#00FF000, 255, 0
Green#0080000, 128, 0
Aqua#00FFFF0, 255, 255
Teal#0080800, 128, 128
Blue#0000FF0, 0, 255
Navy#0000800, 0, 128
HTML Имя ЦветаHEXRGB
Зелёные тона:
GreenYellow#ADFF2F173, 255, 47
Chartreuse#7FFF00127, 255, 0
LawnGreen#7CFC00124, 252, 0
Lime#00FF000, 255, 0
LimeGreen#32CD3250, 205, 50
PaleGreen#98FB98152, 251, 152
LightGreen#90EE90144, 238, 144
MediumSpringGreen#00FA9A0, 250, 154
SpringGreen#00FF7F0, 255, 127
MediumSeaGreen#3CB37160, 179, 113
SeaGreen#2E8B5746, 139, 87
ForestGreen#228B2234, 139, 34
Green#0080000, 128, 0
DarkGreen#0064000, 100, 0
YellowGreen#9ACD32154, 205, 50
OliveDrab#6B8E23107, 142, 35
Olive#808000128, 128, 0
DarkOliveGreen#556B2F85, 107, 47
MediumAquamarine#66CDAA102, 205, 170
DarkSeaGreen#8FBC8F143, 188, 143
LightSeaGreen#20B2AA32, 178, 170
DarkCyan#008B8B0, 139, 139
Teal#0080800, 128, 128
Синие тона:
Aqua#00FFFF0, 255, 255
Cyan#00FFFF0, 255, 255
LightCyan#E0FFFF224, 255, 255
PaleTurquoise#AFEEEE175, 238, 238
Aquamarine#7FFFD4127, 255, 212
Turquoise#40E0D064, 224, 208
MediumTurquoise#48D1CC72, 209, 204
DarkTurquoise#00CED10, 206, 209
CadetBlue#5F9EA095, 158, 160
SteelBlue#4682B470, 130, 180
LightSteelBlue#B0C4DE176, 196, 222
PowderBlue#B0E0E6176, 224, 230
LightBlue#ADD8E6173, 216, 230
SkyBlue#87CEEB135, 206, 235
LightSkyBlue#87CEFA135, 206, 250
DeepSkyBlue#00BFFF0, 191, 255
DodgerBlue#1E90FF30, 144, 255
CornflowerBlue#6495ED100, 149, 237
MediumSlateBlue#7B68EE123, 104, 238
RoyalBlue#4169E165, 105, 225
Blue#0000FF0, 0, 255
MediumBlue#0000CD0, 0, 205
DarkBlue#00008B0, 0, 139
Navy#0000800, 0, 128
MidnightBlue#19197025, 25, 112
Белые тона:
White#FFFFFF255, 255, 255
Snow#FFFAFA255, 250, 250
Honeydew#F0FFF0240, 255, 240
MintCream#F5FFFA245, 255, 250
Azure#F0FFFF240, 255, 255
AliceBlue#F0F8FF240, 248, 255
GhostWhite#F8F8FF248, 248, 255
WhiteSmoke#F5F5F5245, 245, 245
Seashell#FFF5EE255, 245, 238
Beige#F5F5DC245, 245, 220
OldLace#FDF5E6253, 245, 230
FloralWhite#FFFAF0255, 250, 240
Ivory#FFFFF0255, 255, 240
AntiqueWhite#FAEBD7250, 235, 215
Linen#FAF0E6250, 240, 230
LavenderBlush#FFF0F5255, 240, 245
MistyRose#FFE4E1255, 228, 225
Серые тона:
Gainsboro#DCDCDC220, 220, 220
LightGrey#D3D3D3211, 211, 211
LightGray#D3D3D3211, 211, 211
Silver#C0C0C0192, 192, 192
DarkGray#A9A9A9169, 169, 169
DarkGrey#A9A9A9169, 169, 169
Gray#808080128, 128, 128
Grey#808080128, 128, 128
DimGray#696969105, 105, 105
DimGrey#696969105, 105, 105
LightSlateGray#778899119, 136, 153
LightSlateGrey#778899119, 136, 153
SlateGray#708090112, 128, 144
SlateGrey#708090112, 128, 144
DarkSlateGray#2F4F4F47, 79, 79
DarkSlateGrey#2F4F4F47, 79, 79
Black#0000000, 0, 0

HTML и CSS. Таблица HTML цветов

Таблица HTML кодов цветов

Название Код RGB
Snow #fffafa 255 250 250
GhostWhite #f8f8ff 248 248 255
WhiteSmoke #f5f5f5 245 245 245
Gainsboro #dcdcdc 220 220 220
FloralWhite #fffaf0 255 250 240
OldLace #fdf5e6 253 245 230
Linen #faf0e6 250 240 230
AntiqueWhite #faebd7 250 235 215
PapayaWhip #ffefd5 255 239 213
BlanchedAlmond #ffebcd 255 235 205
Bisque #ffe4c4 255 228 196
PeachPuff #ffdab9 255 218 185
NavajoWhite #ffdead 255 222 173
Moccasin #ffe4b5 255 228 181
Cornsilk #fff8dc 255 248 220
Ivory #fffff0 255 255 240
LemonChiffon #fffacd 255 250 205
Seashell #fff5ee 255 245 238
Honeydew #f0fff0 240 255 240
MintCream #f5fffa 245 255 250
Azure #f0ffff 240 255 255
AliceBlue #f0f8ff 240 248 255
lavender #e6e6fa 230 230 250
LavenderBlush #fff0f5 255 240 245
MistyRose #ffe4e1 255 228 225
White #ffffff 255 255 255
Black #000000 0 0 0
DarkSlateGray #2f4f4f 47 79 79
DimGrey #696969 105 105 105
SlateGrey #708090 112 128 144
LightSlateGray #778899 119 136 153
Grey #bebebe 190 190 190
LightGray #d3d3d3 211 211 211
MidnightBlue #191970 25 25 112
NavyBlue #000080 0 0 128
CornflowerBlue #6495ed 100 149 237
DarkSlateBlue #483d8b 72 61 139
SlateBlue #6a5acd 106 90 205
MediumSlateBlue #7b68ee 123 104 238
LightSlateBlue #8470ff 132 112 255
MediumBlue #0000cd 0 0 205
RoyalBlue #4169e1 65 105 225
Blue #0000ff 0 0 255
DodgerBlue
#1e90ff 30 144 255
DeepSkyBlue #00bfff 0 191 255
SkyBlue #87ceeb 135 206 235
LightSkyBlue #87cefa 135 206 250
SteelBlue #4682b4 70 130 180
LightSteelBlue #b0c4de 176 196 222
LightBlue #add8e6 173 216 230
PowderBlue #b0e0e6 176 224 230
PaleTurquoise #afeeee 175 238 238
DarkTurquoise #00ced1 0 206 209
MediumTurquoise #48d1cc 72 209 204
Turquoise #40e0d0 64 224 208
Cyan #00ffff 0 255 255
LightCyan #e0ffff 224 255 255
CadetBlue #5f9ea0 95 158 160
MediumAquamarine #66cdaa 102 205 170
Aquamarine #7fffd4 127 255 212
DarkGreen #006400 0 100 0
DarkOliveGreen #556b2f 85 107 47
DarkSeaGreen #8fbc8f 143 188 143
SeaGreen #2e8b57 46 139 87
MediumSeaGreen #3cb371 60 179 113
LightSeaGreen #20b2aa 32 178 170
PaleGreen #98fb98 152 251 152
SpringGreen #00ff7f 0 255 127
LawnGreen #7cfc00 124 252 0
Green #00ff00 0 255 0
Chartreuse #7fff00 127 255 0
MedSpringGreen #00fa9a 0 250 154
GreenYellow #adff2f 173 255 47
LimeGreen #32cd32 50 205 50
YellowGreen #9acd32 154 205 50
ForestGreen #228b22 34 139 34
OliveDrab #6b8e23 107 142 35
DarkKhaki #bdb76b 189 183 107
PaleGoldenrod #eee8aa 238 232 170
LtGoldenrodYello #fafad2 250 250 210
LightYellow #ffffe0 255 255 224
Yellow #ffff00 255 255 0
Gold #ffd700 255 215 0
LightGoldenrod #eedd82 238 221 130
goldenrod #daa520 218 165 32
DarkGoldenrod #b8860b 184 134 11
RosyBrown #bc8f8f 188 143 143
IndianRed #cd5c5c 205 92 92
SaddleBrown #8b4513 139 69 19
Sienna #a0522d 160 82 45
Peru #cd853f 205 133 63
Burlywood #deb887 222 184 135
Beige #f5f5dc 245 245 220
Wheat #f5deb3 245 222 179
SandyBrown #f4a460 244 164 96
Tan #d2b48c 210 180 140
Chocolate #d2691e 210 105 30
Firebrick #b22222 178 34 34
Brown #a52a2a 165 42 42
DarkSalmon #e9967a 233 150 122
Salmon #fa8072 250 128 114
LightSalmon #ffa07a 255 160 122
Orange #ffa500 255 165 0
DarkOrange #ff8c00 255 140 0
Coral #ff7f50 255 127 80
LightCoral #f08080 240 128 128
Tomato #ff6347 255 99 71
OrangeRed #ff4500 255 69 0
Red #ff0000 255 0 0
HotPink #ff69b4 255 105 180
DeepPink #ff1493 255 20 147
Pink #ffc0cb 255 192 203
LightPink #ffb6c1 255 182 193
PaleVioletRed #db7093 219 112 147
Maroon #b03060 176 48 96
MediumVioletRed #c71585 199 21 133
VioletRed #d02090 208 32 144
Magenta #ff00ff 255 0 255
Violet #ee82ee 238 130 238
Plum #dda0dd 221 160 221
Orchid #da70d6 218 112 214
MediumOrchid #ba55d3 186 85 211
DarkOrchid #9932cc 153 50 204
DarkViolet #9400d3 148 0 211
BlueViolet #8a2be2 138 43 226
Purple #a020f0 160 32 240
MediumPurple #9370db 147 112 219
Thistle #d8bfd8 216 191 216
Snow1 #fffafa 255 250 250
Snow2 #eee9e9 238 233 233
Snow3 #cdc9c9 205 201 201
Snow4 #8b8989 139 137 137
Seashell1 #fff5ee 255 245 238
Seashell2 #eee5de 238 229 222
Seashell3 #cdc5bf 205 197 191
Seashell4 #8b8682 139 134 130
AntiqueWhite1 #ffefdb 255 239 219
AntiqueWhite2 #eedfcc 238 223 204
AntiqueWhite3 #cdc0b0 205 192 176
AntiqueWhite4 #8b8378 139 131 120
Bisque1 #ffe4c4 255 228 196
Bisque2 #eed5b7 238 213 183
Bisque3 #cdb79e 205 183 158
Bisque4 #8b7d6b 139 125 107
PeachPuff1 #ffdab9 255 218 185
PeachPuff2 #eecbad 238 203 173
PeachPuff3 #cdaf95 205 175 149
PeachPuff4 #8b7765 139 119 101
NavajoWhite1 #ffdead 255 222 173
NavajoWhite2 #eecfa1 238 207 161
NavajoWhite3 #cdb38b 205 179 139
NavajoWhite4 #8b795e 139 121 94
LemonChiffon1 #fffacd 255 250 205
LemonChiffon2 #eee9bf 238 233 191
LemonChiffon3 #cdc9a5 205 201 165
LemonChiffon4 #8b8970 139 137 112
Cornsilk1 #fff8dc 255 248 220
Cornsilk2 #eee8cd 238 232 205
Cornsilk3 #cdc8b1 205 200 177
Cornsilk4 #8b8878 139 136 120
Ivory1 #fffff0 255 255 240
Ivory2 #eeeee0 238 238 224
Ivory3 #cdcdc1 205 205 193
Ivory4 #8b8b83 139 139 131
Honeydew1 #f0fff0 240 255 240
Honeydew2 #e0eee0 224 238 224
Honeydew3 #c1cdc1 193 205 193
Honeydew4 #838b83 131 139 131
LavenderBlush2 #fff0f5 255 240 245
LavenderBlush3 #eee0e5 238 224 229
LavenderBlush4 #cdc1c5 205 193 197
LavenderBlush5 #8b8386 139 131 134
MistyRose1 #ffe4e1 255 228 225
MistyRose2 #eed5d2 238 213 210
MistyRose3 #cdb7b5 205 183 181
MistyRose4 #8b7d7b 139 125 123
Azure1 #f0ffff 240 255 255
Azure2 #e0eeee 224 238 238
Azure3 #c1cdcd 193 205 205
Azure4 #838b8b 131 139 139
SlateBlue1 #836fff 131 111 255
SlateBlue2 #7a67ee 122 103 238
SlateBlue3 #6959cd 105 89 205
SlateBlue4 #473c8b 71 60 139
RoyalBlue1 #4876ff 72 118 255
RoyalBlue2 #436eee 67 110 238
RoyalBlue3 #3a5fcd 58 95 205
RoyalBlue4 #27408b 39 64 139
Blue1 #0000ff 0 0 255
Blue2 #0000ee 0 0 238
Blue3 #0000cd 0 0 205
Blue4 #00008b 0 0 139
DodgerBlue1 #1e90ff 30 144 255
DodgerBlue2 #1c86ee 28 134 238
DodgerBlue3 #1874cd 24 116 205
DodgerBlue4 #104e8b 16 78 139
SteelBlue1 #63b8ff 99 184 255
SteelBlue2 #5cacee 92 172 238
SteelBlue3 #4f94cd 79 148 205
SteelBlue4 #36648b 54 100 139
DeepSkyBlue1 #00bfff 0 191 255
DeepSkyBlue2 #00b2ee 0 178 238
DeepSkyBlue3 #009acd 0 154 205
DeepSkyBlue4 #00688b 0 104 139
SkyBlue1 #87ceff 135 206 255
SkyBlue2 #7ec0ee 126 192 238
SkyBlue3 #6ca6cd 108 166 205
SkyBlue4 #4a708b 74 112 139
LightSkyBlue1 #b0e2ff 176 226 255
LightSkyBlue2 #a4d3ee 164 211 238
LightSkyBlue3 #8db6cd 141 182 205
LightSkyBlue4 #607b8b 96 123 139
SlateGray1 #c6e2ff 198 226 255
SlateGray2 #b9d3ee 185 211 238
SlateGray3 #9fb6cd 159 182 205
SlateGray4 #6c7b8b 108 123 139
LightSteelBlue1 #cae1ff 202 225 255
LightSteelBlue2 #bcd2ee 188 210 238
LightSteelBlue3 #a2b5cd 162 181 205
LightSteelBlue4 #6e7b8b 110 123 139
LightBlue1 #bfefff 191 239 255
LightBlue2 #b2dfee 178 223 238
LightBlue3 #9ac0cd 154 192 205
LightBlue4 #68838b 104 131 139
LightCyan1 #e0ffff 224 255 255
LightCyan2 #d1eeee 209 238 238
LightCyan3 #b4cdcd 180 205 205
LightCyan4 #7a8b8b 122 139 139
PaleTurquoise1 #bbffff 187 255 255
PaleTurquoise2 #aeeeee 174 238 238
PaleTurquoise3 #96cdcd 150 205 205
PaleTurquoise4 #668b8b 102 139 139
CadetBlue1 #98f5ff 152 245 255
CadetBlue2 #8ee5ee 142 229 238
CadetBlue3 #7ac5cd 122 197 205
CadetBlue4 #53868b 83 134 139
Turquoise1 #00f5ff 0 245 255
Turquoise2 #00e5ee 0 229 238
Turquoise3 #00c5cd 0 197 205
Turquoise4 #00868b 0 134 139
Cyan1 #00ffff 0 255 255
Cyan2 #00eeee 0 238 238
Cyan3 #00cdcd 0 205 205
Cyan4 #008b8b 0 139 139
DarkSlateGray1 #97ffff 151 255 255
DarkSlateGray2 #8deeee 141 238 238
DarkSlateGray3 #79cdcd 121 205 205
DarkSlateGray4 #528b8b 82 139 139
Aquamarine1 #7fffd4 127 255 212
Aquamarine2 #76eec6 118 238 198
Aquamarine3 #66cdaa 102 205 170
Aquamarine4 #458b74 69 139 116
DarkSeaGreen1 #c1ffc1 193 255 193
DarkSeaGreen2 #b4eeb4 180 238 180
DarkSeaGreen3 #9bcd9b 155 205 155
DarkSeaGreen4 #698b69 105 139 105
SeaGreen1 #54ff9f 84 255 159
SeaGreen2 #4eee94 78 238 148
SeaGreen3 #43cd80 67 205 128
SeaGreen4 #2e8b57 46 139 87
PaleGreen1 #9aff9a 154 255 154
PaleGreen2 #90ee90 144 238 144
PaleGreen3 #7ccd7c 124 205 124
PaleGreen4 #548b54 84 139 84
SpringGreen1 #00ff7f 0 255 127
SpringGreen2 #00ee76 0 238 118
SpringGreen3 #00cd66 0 205 102
SpringGreen4 #008b45 0 139 69
Green1 #00ff00 0 255 0
Green2 #00ee00 0 238 0
Green3 #00cd00 0 205 0
Green4 #008b00 0 139 0
Chartreuse1 #7fff00 127 255 0
Chartreuse2 #76ee00 118 238 0
Chartreuse3 #66cd00 102 205 0
Chartreuse4 #458b00 69 139 0
OliveDrab1 #c0ff3e 192 255 62
OliveDrab2 #b3ee3a 179 238 58
OliveDrab3 #9acd32 154 205 50
OliveDrab4 #698b22 105 139 34
DarkOliveGreen1 #caff70 202 255 112
DarkOliveGreen2 #bcee68 188 238 104
DarkOliveGreen3 #a2cd5a 162 205 90
DarkOliveGreen4 #6e8b3d 110 139 61
Khaki1 #fff68f 255 246 143
Khaki2 #eee685 238 230 133
Khaki3 #cdc673 205 198 115
Khaki4 #8b864e 139 134 78
LightGoldenrod1 #ffec8b 255 236 139
LightGoldenrod2 #eedc82 238 220 130
LightGoldenrod3 #cdbe70 205 190 112
LightGoldenrod4 #8b814c 139 129 76
LightYellow1 #ffffe0 255 255 224
LightYellow2 #eeeed1 238 238 209
LightYellow3 #cdcdb4 205 205 180
LightYellow4 #8b8b7a 139 139 122
Yellow1 #ffff00 255 255 0
Yellow2 #eeee00 238 238 0
Yellow3 #cdcd00 205 205 0
Yellow4 #8b8b00 139 139 0
Gold1 #ffd700 255 215 0
Gold2 #eec900 238 201 0
Gold3 #cdad00 205 173 0
Gold4 #8b7500 139 117 0
Goldenrod1 #ffc125 255 193 37
Goldenrod2 #eeb422 238 180 34
Goldenrod3 #cd9b1d 205 155 29
Goldenrod4 #8b6914 139 105 20
DarkGoldenrod1 #ffb90f 255 185 15
DarkGoldenrod2 #eead0e 238 173 14
DarkGoldenrod3 #cd950c 205 149 12
DarkGoldenrod4 #8b658b 139 101 8
RosyBrown1 #ffc1c1 255 193 193
RosyBrown2 #eeb4b4 238 180 180
RosyBrown3 #cd9b9b 205 155 155
RosyBrown4 #8b6969 139 105 105
IndianRed1 #ff6a6a 255 106 106
IndianRed2 #ee6363 238 99 99
IndianRed3 #cd5555 205 85 85
IndianRed4 #8b3a3a 139 58 58
Sienna1 #ff8247 255 130 71
Sienna2 #ee7942 238 121 66
Sienna3 #cd6839 205 104 57
Sienna4 #8b4726 139 71 38
Burlywood1 #ffd39b 255 211 155
Burlywood2 #eec591 238 197 145
Burlywood3 #cdaa7d 205 170 125
Burlywood4 #8b7355 139 115 85
Wheat1 #ffe7ba 255 231 186
Wheat2 #eed8ae 238 216 174
Wheat3 #cdba96 205 186 150
Wheat4 #8b7e66 139 126 102
Tan1 #ffa54f 255 165 79
Tan2 #ee9a49 238 154 73
Tan3 #cd853f 205 133 63
Tan4 #8b5a2b 139 90 43
Chocolate1 #ff7f24 255 127 36
Chocolate2 #ee7621 238 118 33
Chocolate3 #cd661d 205 102 29
Chocolate4 #8b4513 139 69 19
Firebrick1 #ff3030 255 48 48
Firebrick2 #ee2c2c 238 44 44
Firebrick3 #cd2626 205 38 38
Firebrick4 #8b1a1a 139 26 26
Brown1 #ff4040 255 64 64
Brown2 #ee3b3b 238 59 59
Brown3 #cd3333 205 51 51
Brown4 #8b2323 139 35 35
Salmon1 #ff8c69 255 140 105
Salmon2 #ee8262 238 130 98
Salmon3 #cd7054 205 112 84
Salmon4 #8b4c39 139 76 57
LightSalmon1 #ffa07a 255 160 122
LightSalmon2 #ee9572 238 149 114
LightSalmon3 #cd8162 205 129 98
LightSalmon4 #8b5742 139 87 66
Orange1 #ffa500 255 165 0
Orange2 #ee9a00 238 154 0
Orange3 #cd8500 205 133 0
Orange4 #8b5a00 139 90 0
DarkOrange1 #ff7f00 255 127 0
DarkOrange2 #ee7600 238 118 0
DarkOrange3 #cd6600 205 102 0
DarkOrange4 #8b4500 139 69 0
Coral1 #ff7256 255 114 86
Coral2 #ee6a50 238 106 80
Coral3 #cd5b45 205 91 69
Coral4 #8b3e2f 139 62 47
Tomato1 #ff6347 255 99 71
Tomato2 #ee5c42 238 92 66
Tomato3 #cd4f39 205 79 57
Tomato4 #8b3626 139 54 38
OrangeRed1 #ff4500 255 69 0
OrangeRed2 #ee4000 238 64 0
OrangeRed3 #cd3700 205 55 0
OrangeRed4 #8b2500 139 37 0
Red1 #ff0000 255 0 0
Red2 #ee0000 238 0 0
Red3 #cd0000 205 0 0
Red4 #8b0000 139 0 0
DeepPink1 #ff1493 255 20 147
DeepPink2 #ee1289 238 18 137
DeepPink3 #cd1076 205 16 118
DeepPink4 #8b0a50 139 10 80
HotPink1 #ff6eb4 255 110 180
HotPink2 #ee6aa7 238 106 167
HotPink3 #cd6090 205 96 144
HotPink4 #8b3a62 139 58 98
Pink1 #ffb5c5 255 181 197
Pink2 #eea9b8 238 169 184
Pink3 #cd919e 205 145 158
Pink4 #8b636c 139 99 108
LightPink1 #ffaeb9 255 174 185
LightPink2 #eea2ad 238 162 173
LightPink3 #cd8c95 205 140 149
LightPink4 #8b5f65 139 95 101
PaleVioletRed1 #ff82ab 255 130 171
PaleVioletRed2 #ee799f 238 121 159
PaleVioletRed3 #cd6889 205 104 137
PaleVioletRed4 #8b475d 139 71 93
Maroon1 #ff34b3 255 52 179
Maroon2 #ee30a7 238 48 167
Maroon3 #cd2990 205 41 144
Maroon4 #8b1c62 139 28 98
VioletRed1 #ff3e96 255 62 150
VioletRed2 #ee3a8c 238 58 140
VioletRed3 #cd3278 205 50 120
VioletRed4 #8b2252 139 34 82
Magenta1 #ff00ff 255 0 255
Magenta2 #ee00ee 238 0 238
Magenta3 #cd00cd 205 0 205
Magenta4 #8b008b 139 0 139
Orchid1 #ff83fa 255 131 250
Orchid2 #ee7ae9 238 122 233
Orchid3 #cd69c9 205 105 201
Orchid4 #8b4789 139 71 137
Plum1 #ffbbff 255 187 255
Plum2 #eeaeee 238 174 238
Plum3 #cd96cd 205 150 205
Plum4 #8b668b 139 102 139
MediumOrchid1 #e066ff 224 102 255
MediumOrchid2 #d15fee 209 95 238
MediumOrchid3 #b452cd 180 82 205
MediumOrchid4 #7a378b 122 55 139
DarkOrchid1 #bf3eff 191 62 255
DarkOrchid2 #b23aee 178 58 238
DarkOrchid3 #9a32cd 154 50 205
DarkOrchid4 #68228b 104 34 139
Purple1 #9b30ff 155 48 255
Purple2 #912cee 145 44 238
Purple3 #7d26cd 125 38 205
Purple4 #551a8b 85 26 139
MediumPurple1 #ab82ff 171 130 255
MediumPurple2 #9f79ee 159 121 238
MediumPurple3 #8968cd 137 104 205
MediumPurple4 #5d478b 93 71 139
Thistle1 #ffe1ff 255 225 255
Thistle2 #eed2ee 238 210 238
Thistle3 #cdb5cd 205 181 205
Thistle4 #8b7b8b 139 123 139
grey11 #1c1c1c 28 28 28
grey21 #363636 54 54 54
grey31 #4f4f4f 79 79 79
grey41 #696969 105 105 105
grey51 #828282 130 130 130
grey61 #9c9c9c 156 156 156
grey71 #b5b5b5 181 181 181
gray81 #cfcfcf 207 207 207
gray91 #e8e8e8 232 232 232
DarkGrey #a9a9a9 169 169 169
DarkBlue #00008b 0 0 139
DarkCyan #008b8b 0 139 139
DarkMagenta #8b008b 139 0 139
DarkRed #8b0000 139 0 0
LightGreen #90ee90 144 238 144

 

Метки цвет. Смотреть запись.

HTML таблица цветов, подобрать палитру оттенков

Недавно нашел скрипт весьма симпатичной HTML таблицы цветов. И решил сделать небольшой онлайн сервис, с помощью которого все желающие смогут подобрать код цвета онлайн в форматах RGB, HEX и HSV.

Color picker – онлайн инструмент для подбора цветовых схем

 

 
Надеюсь, пользователям придется по душе мой сервис по подбору цвета. И они будут использовать палитру цветов Color Picker для решения своих повседневных задач.

Таблица безопасных цветов. Выбираем правильный цвет

Разработчикам сайтов к выбору цвета для своего ресурса следует относиться особенно внимательно. Ведь некоторые цвета могут отображаться на различных мониторах и в браузерах по-разному. Поэтому следует использовать таблицу безопасных цветов, с помощью которой можно подобрать подходящие цвета и их кодовые значения для использования на сайте.

Всего таблица безопасных цветов насчитывает 216 оттенков. С которыми можно ознакомиться ниже:

255.255.204 255.255.153 255.255.102 255.255.51 255.255.0 204.204.0
FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 CCCC00
255.204.102 255.204.0 255.204.51 204.153.0 204.153.51 153.102.0
FFCC66 FFCC00 FFCC33 CC9900 CC9933 996600
255.153.0 255.153.51 204.153.102 204.102.0 153.102.51 102.51.0
FF9900 FF9933 CC9966 CC6600 996633 663300
255.204.153 255.153.102 255.102.0 204.102.51 153.51.0 102.0.0
FFCC99 FF9966 FF6600 CC6633 993300 660000
255.102.51 204.51.0 255.51.0 255.0.0 204.0.0 153.0.0
FF6633 CC3300 FF3300 FF0000 CC0000 990000
255.204.204 255.153.153 255.102.102 255.51.51 255.0.51 204.0.51
FFCCCC FF9999 FF6666 FF3333 FF0033 CC0033
204.153.153 204.102.102 204.51.51 153.51.51 153.0.51 51.0.0
CC9999 CC6666 CC3333 993333 990033 330000
255.102.153 255.51.102 255.0.102 204.51.102 153.102.102 102.51.51
FF6699 FF3366 FF0066 CC3366 996666 663333
255.153.204 255.51.153 255.0.153 204.0.102 153.51.102 102.0.51
FF99CC FF3399 FF0099 CC0066 993366 660033
255.102.204 255.0.204 255.51.204 204.102.153 204.0.153 153.0.102
FF66CC FF00CC FF33CC CC6699 CC0099 990066
255.204.255 255.153.255 255.102.255 255.51.255 255.0.255 204.51.153
FFCCFF FF99FF FF66FF FF33FF FF00FF CC3399
204.153.204 204.102.204 204.0.204 204.51.204 153.0.153 153.51.153
CC99CC CC66CC CC00CC CC33CC 990099 993399
204.102.255 204.51.255 204.0.255 153.0.204 153.102.153 102.0.102
CC66FF CC33FF CC00FF 9900CC 996699 660066
204.153.255 153.51.204 153.51.255 153.0.255 102.0.153 102.51.102
CC99FF 9933CC 9933FF 9900FF 660099 663366
153.102.204 153.102.255 102.0.204 102.51.204 102.51.153 51.0.51
9966CC 9966FF 6600CC 6633CC 663399 330033
204.204.255 153.153.255 102.51.255 102.0.255 51.0.153 51.0.102
CCCCFF 9999FF 6633FF 6600FF 330099 330066
153.153.204 102.102.255 102.102.204 102.102.153 51.51.153 51.51.102
9999CC 6666FF 6666CC 666699 333399 333366
51.51.255 51.0.255 51.0.204 51.51.204 0.0.153 0.0.102
3333FF 3300FF 3300CC 3333CC 000099 000066
102.153.255 51.102.255 0.0.255 0.0.204 0.51.204 0.0.51
6699FF 3366FF 0000FF 0000CC 0033CC 000033
0.102.255 0.102.204 51.102.204 0.51.255 0.51.153 0.51.102
0066FF 0066CC 3366CC 0033FF 003399 003366
153.204.255 51.153.255 0.153.255 102.153.204 51.102.153 0.102.153
99CCFF 3399FF 0099FF 6699CC 336699 006699
102.204.255 51.204.255 0.204.255 51.153.204 0.153.204 0.51.51
66CCFF 33CCFF 00CCFF 3399CC 0099CC 003333
153.204.204 102.204.204 51.153.153 102.153.153 0.102.102 51.102.102
99CCCC 66CCCC 339999 669999 006666 336666
204.255.255 153.255.255 102.255.255 51.255.255 0.255.255 0.204.204
CCFFFF 99FFFF 66FFFF 33FFFF 00FFFF 00CCCC
153.255.204 102.255.204 51.255.204 0.255.204 51.204.204 0.153.153
99FFCC 66FFCC 33FFCC 00FFCC 33CCCC 009999
102.204.153 51.204.153 0.204.153 51.153.102 0.153.102 0.102.51
66CC99 33CC99 00CC99 339966 009966 006633
102.255.153 51.255.153 0.255.153 51.204.102 0.204.102 0.153.51
66FF99 33FF99 00FF99 33CC66 00CC66 009933
153.255.153 102.255.102 51.255.102 0.255.102 51.153.51 0.102.0
99FF99 66FF66 33FF66 00FF66 339933 006600
204.255.204 153.204.153 102.204.102 102.153.102 51.102.51 0.51.0
CCFFCC 99CC99 66CC66 669966 336633 003300
51.255.51 0.255.51 0.255.0 0.204.0 51.204.51 0.204.51
33FF33 00FF33 00FF00 00CC00 33CC33 00CC33
102.255.0 102.255.51 51.255.0 51.204.0 51.153.0 0.153.0
66FF00 66FF33 33FF00 33CC00 339900 009900
204.255.153 153.255.102 102.204.0 102.204.51 102.153.51 51.102.0
CCFF99 99FF66 66CC00 66CC33 669933 336600
153.255.0 153.255.51 153.204.102 153.204.0 153.204.51 102.153.0
99FF00 99FF33 99CC66 99CC00 99CC33 669900
204.255.102 204.255.0 204.255.51 204.204.153 102.102.51 51.51.0
CCFF66 CCFF00 CCFF33 CCCC99 666633 333300
204.204.102 204.204.51 153.153.102 153.153.51 153.153.0 102.102.0
CCCC66 CCCC33 999966 999933 999900 666600
255.255.255 204.204.204 153.153.153 102.102.102 51.51.51 0.0.0
FFFFFF CCCCCC 999999 666666 333333 000000

Таблица взята с: http://www.artlebedev.ru/tools/colors/

Таблица цветов html — таблица цветов html — Все для UcoZ — Программы

Русское названиеIn EnglishКод / Сode
БелоснежныйSnowFFFAFA
Призрачно-белыйGhostwhiteF8F8FF
Белый-антикAntique WhiteFAEBD7
КремовыйCreamFFFBF0
ПерсиковыйPeachpuffFFDAB9
Белый-навахоNavajo WhiteFFDEAD
Шелковый оттенокCornsilkFFF8DC
Слоновая костьIvoryFFFFF0
ЛимонныйLemon ChiffonFFFACD
Морская раковинаSeashellFFF5EE
МедовыйHoneydewF0FFF0
ЛазурныйAzureF0FFFF
Бледно-лиловыйLavenderE6E6FA
Голубой с красным отливомLavender BlushFFF0F5
Тускло-розовыйMisty RoseFFE4E1
БелыйWhite (*)FFFFFF
ЧерныйBlack (*)000000
Тускло-серыйDim Gray696969
Синевато-серыйSlate Gray708090
Грифельно-серыйLight Slate Gray778899
СерыйGrayBEBEBE
Светло-серыйLight GrayC0C0C0
Серый нейтральныйMedium GrayA0A0A4
Темно-серыйDark Gray808080
Полуночно-синийMidnight Blue191970
Темно-синийNavy (*), Dark Blue000080
ВасильковыйCornflower6495ED
Грифельно-синийSlate Blue6A5ACD
Светлый грифельно-синийLight Slate Blue8470FF
Голубой королевскийRoyal Blue4169E1
СинийBlue0000FF
Небесно-голубойSky Blue87CEEB
Небесно-голубой светлыйLight Sky Blue87CEFA
Синий со стальным оттенкомSteel Blue4682B4
Голубой со стальным оттенкомLight Steel BlueB0C4DE
Светло-синийLight BlueA6CAF0
Синий с пороховым оттенкомPowder BlueB0E0E6
Бледно-бирюзовыйPale TurquoiseAFEEEE
БирюзовыйTurquoise40E0D0
Зеленовато-голубойCyan (*)00FFFF
Светлый цианLight CyanE0FFFF
Темный цианDark Cyan008080
Серо-синийCadet Blue5F9EA0
АквамаринAquamarine7FFFD4
Цвет морской волныSeagreen54FF9F
Цвет морской волны, светлыйLight Seagreen20B2AA
Бледно-зеленыйPale Green98FB98
Весенне-зеленыйSpring Green00FF7F
Зеленая лужайкаLawn Green7CFC00
ЗеленыйGreen (*)00FF00
Средне-зеленыйMedium GreenC0DCC0
Темно-зеленыйDark Green008000
Зеленовато-желтыйChartreuse7FFF00
Зелено-желтыйGreen YellowADFF2F
Лимонно-зеленыйLime Green32CD32
Желто-зеленыйYellow Green9ACD32
Зеленый леснойForest Green228B22
ХакиForest GreenF0E68C
Бледно-золотистыйPale GoldenrodEEE8AA
Светло-желтый золотистыйLight Goldenrod YellowFAFAD2
Светло-желтыйLight YellowFFFFE0
ЖелтыйYellow (*)FFFF00
Темно-желтыйDark Yellow808000
ЗолотойGoldFFD700
Светло-золотистыйLight GoldenrodFFEC8B
ЗолотистыйGoldenrodDAA520
ЖелтоватыйBurly WoodDEB887
Розово-коричневыйRosy BrownBC8F8F
Кожано-коричневыйSaddle Brown8B4513
ОхраSiennaA0522D
БежевыйBeigeF5F5DC
ПшеничныйWheatF5DEB3
Рыжевато-коричневыйTanD2B48C
ШоколадныйChocolateD2691E
КирпичныйFirebrickB22222
КоричневыйBrownA52A2A
СомонSalmonFA8072
Светлый сомонLight SalmonFFA07A
ОранжевыйOrangeFFA500
КоралловыйCoralFF7F50
Коралловый светлыйLight CoralF08080
Оранжево-красныйOrange RedFF4500
КрасныйRed (*)FF0000
Темно-красныйDark Red800000
Теплый розовыйHot PinkFF69B4
РозовыйPinkFFC0CB
Светло-розовыйLight PinkFFB6C1
Красно-фиолетовый бледныйPale Violet RedDB7093
Темно-бордовыйMaroon (*)B03060
Красно-фиолетовыйViolet RedD02090
ФуксинMagenta (*)FF00FF
Фуксин темныйDark Magenta800080
ФиолетовыйVioletEE82EE
Темно-фиолетовыйPlumDDA0DD
ОрсельOrchidDA70D6
Фиолетово-синийBlue Violet8A2BE2
ПурпурныйPurpleA020F0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *