Складний план зразок: СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ — УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ — Українська мова 6 клас — О.В. Заболотний — підручник – Attention Required! | Cloudflare

Содержание

Питальний план

1.Що таке мовна норма?

2. До яких джерел слід звертатися, щоб перевірити правильність написання того чи іншого слова?

3. Який зв'язок між «Правописом сучасної української літературної мови» і словниками?

Номінативний план (складний)

1. Поняття світське і сакральне в культурному процесі.

2. Релігія як символічна форма: раціональні та ірраціональні аспекти.

2.1. Слово в християнському культі.

2.2. Світське і сакральне осягнення слова Біблії.

2.3. Функціональність біблійної символіки в сучасному су­спільстві.

3. Слово в мистецтві красного письменства.

3.1. Соціальний статус поета (письменника).

3.3. Освітній потенціал творів красного письменства.

Тезовий план

1. Конституція в сучасному світі є невід'ємним атрибутом дер­жави, ознакою її суверенності.

2. Під конституцією в матеріальному значенні розуміють здебіль­шого сукупність юридичних норм, які закріплюють основні права і свободи людини і громадянина.

3. Конституцією у формальному значенні називають єдиний акт або ж кілька актів, що мають вищу юридичну силу щодо інших нормативних актів.

4. Як Основний Закон, Конституція України становить ядро націо­нальної правової системи, є юридичною базою для розвитку всього українського законодавства.

Практичні завдання

Завдання 1. Прочитайте текст. Поділіть його на смислові частини. Складіть усі можливі типи планів. Перекажіть стисло текст, послуговуючись ключовими словами.

Текст 1

Літературна мова, крім загальновживаної частини, має численні підмови, які задовільняють потреби спілкування людей у найрізноманітніших сферах. Однією з таких підмов є наукова мова(інші назви – мова науки й техніки, фахова мова), найголовнішу частину якої становить термінологія. Наукова термінологія - вище породження людської думки, національної за своїми витоками і формою, міжнародної за поширенням. Професійне спіл­кування в будь-якій галузі неможливе без термінології.

Вивчення проблем термінології надзвичайно актуальне з кількох причин.

По-перше, термінологія є головним джерелом поповнення лексичного складу високорозвинених сучасних мов. Саме термінологія як частина природної людської мови є найуніверсальнішим засобом зберігання, передавання, оброблення інформації. Обсяги ж інформації зростають шаленими темпами: за даними науковців, зараз її обсяги подвоюються через кожні п'ять-сім років, що спричиняє так званий «термінологічний вибух» – появу великої кількості нових термінів.

По-друге, наукове знання інтернаціональне за своєю природою. У сучас­ному світі відбуваються потужні інтеграційні процеси, які не оминають на­укової сфери і висувають проблему міжнародної стандартизації термінів як основи для порозуміння між фахівцями різних країн.

По-третє, українська термінологія, яка повинна розвиватися разом із термінологіями інших національних мов, має низку специфічних проблем, зумовлених історично, гостру потребу у створенні національних термінологічних стандартів, термінологічних словників тощо.

Українська термінологія – одна з найдавніших природно сформованих національних терміносистем, витоки якої сягають періоду Київської Русі (За посібником).

7 клас. Урок 5. РМ 2. Складний план власного висловлювання "Кого я називаю справжнім другом?" - Мова - Розробки уроків - Каталог статей

Урок 5

Тема: РМ 2. СКЛАДНИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ «КОГО Я НАЗИВАЮ СПРАВЖНІМ ДРУГОМ?»

Мета: повторити вивчене про простий і складний плани, розвивати вміння учнів складати складний план власного висловлювання; виховувати людяність

Хід уроку

І. Організаційний момент

(оголошення теми, мети і завдань уроку)

ІІ. Мотивація навчання школярів

ІІІ. Опрацювання матеріалу

1.       Бесіда з учнями.

-  Як пишеться простий план? Виберіть на дошці запис.

-  Як пишеться складний план? Виберіть на дошці запис.

-  Кого ми називаємо справжніми друзями?

Простий план

1. Пункт.

2. Пункт.

3. Пункт.

Складний план

1. Пункт:

   а) підпункт;

   б) підпункт;

   в) підпункт.

2. Пункт.

3. Пункт:

   а) підпункт;

   б) підпункт.

2.   Запис схем у зошити.

3. Зачитування зразків творів з обговоренням і записом на чернетки тез для майбутнього твору.

Справжній друг для мене – це, насамперед, людина, спілкування з якою не тільки дає мені задоволення, а й сприяє розвитку мене як особистості, людини. Мені здається, що, спілкуючись із друзями, люди можуть розвиватися не менше, ніж під час навчання чи читання книжок. Я маю на увазі не здобування нових знань – для цього достатньо погортати енциклопедію, а навчання духовне, духовне вдосконалення. Поширеною є думка, що друг – це той, хто знаходиться поруч, коли в тебе є якісь проблеми, тобто «пізнається у біді». Можливо, це так. Адже людина, яка кудись зникає, коли тобі потрібна допомога чи просто підтримка, навряд чи може зватися справжнім другом. Але це не єдине і не головне. Друг – той, хто поруч, коли в тебе все гаразд. Спробую пояснити свою думку. Мені відомі випадки, коли люди спілкуються тільки тоді, коли є певні проблеми: вони використовують одне одного для того, щоб розповісти про щось погане, поскаржитися. Вони є безкоштовними психологами одне для одного, і тільки. Зі справжнім другом має бути цікаво і тоді, коли все добре, бо в таких ситуаціях ти розумієш по-справжньому, чи потрібна тобі ця людина, якщо тобі від неї нічого не треба. Виходить ось такий каламбур, але він насправді передає моє ставлення до питання дружби. Приклади справжньої дружби ми спостерігаємо і в класичній літературі. Проте зазначимо, що найчастіше література окреслює лише частину, певний етап життя героїв. У реальному світі люди часто і радикально змінюються, іноді вони змінюються, як-то кажуть, «у різні боки». Тоді друзі можуть ставати настільки різними, що спілкування одне з одним їм більше не цікаве. Насправді різні люди можуть бути і найкращими друзями, вони тоді доповнюють одне одного, спілкування стає цікавішим, їм є чого навчитися одне в одного. Але в друзів мають бути однакові цінності, схожі духовні орієнтири, тоді вони зможуть порозумітися навіть тоді, коли їхнє ставлення до певних реалій різне. Духовні цінності людини можуть змінюватися з часом, і це може призвести до того, що дружба зникне. Мені це здається нормальним, це цілком природне явище, краще так, ніж дружба «за звичкою».

 

Одного разу замислилася я над поняттям "дружба" і зрозуміла, що точного визначення дати йому не можна. Зрозуміло, що це "особливий тип моральних стосунків між людьми". Але в чому ж його особливість? На мою думку, у дружбі найголовніше - вірність та довіра. Ці поняття мають певний взаємозв"язок. Справжній друг - це та людина, якій можна довірити будь-яку таємницю і бути при цьому повністю впевненим та спокійним у тому, що вона не буде розголошена. Друг - це людина, яка буде з Вами й у хвилини радості, і смутку. Вона буде справді щиро радіти Вашому успіху та сумувати через Ваші невдачі. Але не слід ідеалізувати друга. Усі ми люди, у нас різні характери та звички. Не можна сваритися з людиною лише через те, що у Вас різні смаки. Існує вислів: "

Дружба - це дорогоцінний камінь, який важко знайти, але надто просто втратити." Це й справді так. Для того, щоб знайти справжнього друга, не достатньо одного дня. Інколи на це потрібні роки. Для дружби важлива взаємна симпатія, спільність інтересів.

 

Для мене справжній друг – це той, хто не обмане і скаже правду, якою б гіркою вона не була. А ще друг ніколи не відмовить у допомозі. Коли потрапляєш в складну ситуацію, то першою протягнутою рукою буде рука СПРАВЖНЬОГО друга і, коли втрачаєш сили йти по життю далі, першим плечем підтримки буде плече СПРАВЖНЬОГО друга. Друг перевіряється в біді і, щоб зрозуміти, чи друг поряд з тобою, треба ще пуд солі з’їсти з цією людиною. Скористаюсь однією мудрістю:

„Легко померти за друга, але важко знайти такого друга, за якого легко померти!” Я згодна, і можу ще додати, що дружба перевіряється часом і життєвими ситуаціями. Підсумовуючи, можу сказати, що, справді, дружба не має законів, але, на мою думку, має бути табу. Табу на що? На зраду і на корисливість. Адже, коли з’являється або те, або інше, то дружба перестає існувати.

 

4. Обдумування учнями і складання на чернетках складного плану власного висловлювання про дружбу.

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання: скласти на чернетці підготуватися до усного твору текст про дружбу; відредагувати свій план.


Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом.

бондарівська гімназія

Ділові папери.

План роботи.

Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

(урок української мови у 8 класі)

Вчитель: Величко С.Д.

Мета: повторити знання  учнів про  офіційно-діловий стиль,  вчити відрізняти  його  від  інших стилів мовлення; навчати вмінню складати план роботи;

розвивати в учнів мислення та мовлення, вміння самостійно долати труднощі; виховувати працьовитість, уважність.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація  опорних знань

Фронтальне опитування:

- Які стилі мовлення вам відомі?

- Охарактеризуйте кожен. Де вони використовуються?

ІІІ. Оголошення теми, завдань уроку.

IV. Сприйняття навчального матеріалу.

 1)  -  Ми сьогодні з вами на уроці будемо говорити про офіційно-діловий стиль.

А тепер подумайте і скажіть, як ви це поняття розумієте? Що воно означає?

Яку роль виконує цей стиль?

Роль офіційно-ділового стилю - забезпечення ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства. Стиль обслуговує законодавство, адміністративно-господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів. В усній формі він виявляється під час проведення зборів, нарад, засідань.

  - Робота в словниках

Для ділового стилю характерні такі ознаки:

- вживання готових усталених форм та мовних зворотів;

- точність, ясність, логічність та стислість у викладенні думок;

- вживання слів тільки у прямому значенні;

- спеціальна термінологія;

- відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики.

2) Прочитати. У якому стилі складено текст статті. Довести, що вжито офіційно-діловий стиль. Назвати основні ознаки стилю.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. (З Конституції України).

3) Розподільний диктант:

Науковий  стиль       публіцистичний стиль      офіційно-діловий стиль

Площа трикутника, родина осокові, економічні реформи, передвиборча боротьба, депутатський корпус, слово надається, відповідальність покласти на..., питома вага, порядок денний, конституційні рамки, заслухати звіт, ведення протоколу доручити.

4)  Пояснення вчителя.

     Будь-який діловий папір складається відповідно до встановленої норми. Діловий папір складають лише в офіційно-діловому стилі. Викладена в документі інформація формулюється за допомогою суджень, у яких щось стверджується або заперечується. Будь-які художні засоби у мові документів є неприпустимими. Точність досягається вживанням тільки однозначних слів, використанням термінів, зазначенням дат, цифрових даних.

Документи одного виду мають однакову форму, виклад ведеться за допомогою речень однакової будови. Нерідко використовуються одні й ті самі слова.

Обов'язковою для ділового паперу є назва (довідка, наказ, постанова, заява, план роботи, протокол, оголошення, доручення тощо).

-         Робота в словниках

 

Плани роботи бувають різні: перспективні (розраховані на кілька років), річні, піврічні, квартальні, плани на місяць, тиждень, план окремого заходу, виробничої або навчальної діяльності установ чи окремих працівників, план розвитку економіки країни тощо.

   За структурою розрізняють прості й складні плани. Основний зміст плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожний пункт плану складається з трьох обов’язкових частин: зміст роботи, термін (дата) виконання, виконавці. Колективні плани затверджуються на зборах, а особисті складаються для самоконтролю.

   Важливою для плану є рубрикація правильний поділ на спів мірні частини; дотримання однотипного способу викладу всіх пунктів плану; точність і чіткість формулювань.

План може мати вигляд таблиці, графіка, плану тексту. Обов'язковим є зазначення термінів виконання та відповідальних за певну ділянку (частину) роботи.

5)      Ознайомлення із зразком плану роботи.

Зміст роботи

Дата

виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1

Підготувати клас до Дня знань

01.09

Бондарчук І.

 

2

Взяти участь у шкільній виставці «Моє рідне місто»

12.09

Берегова о.

 

3

Випустити класну газету «Здоровий спосіб життя»

16.09

Мартинюк К.

 

4

Підготувати привітанні для посвяти в гімназисти

24.09

усі учні класу

 

5

Підготувати сценарій до свята «Осінній бал»

26.09

Скакун Р., усі учні класу

 

 

 

 

Яка мета і яке значення цього документа?

Хто, на вашу думку, має його складати?

 

VІ. Закріплення вивченого

-  Перекласти українською мовою.

    Школьное мероприятие, принимать участие, по случаю праздника, следующий номер программы, следующий вопрос повестки дня, дежурство по школе, этажом выше, придерживаться чистоты, за кулисами, принимать во внимание, в зависимости от обстоятельств, быть ответственным за выполнение плана.

-  Скласти колективно план підготовки до Свята рідної мови.

-   До поданих іншомовних слів дібрати українські відповідники.

Інформація –

Пріоритет –

Період - 

Контроль - 

Лаконічний - 

Екстрений –

Стимул –

Конкурс –

Приз - 

Президент -

Реалізація - 

Ліквідація -

 

VІІ. Узагальнення й систематизація знань

Бесіда  за питаннями:

- Яке призначення офіційно-ділового стилю?

- Що таке план роботи?

- Які ознаки його?

- Для чого треба вміти складати план?

 

VІІІ. Домашнє завдання.

Скласти свій план роботи на тиждень.

Качанівська садиба - План до тексту

Під час розгляду теми «Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі» вправою 432 підручника з української мови для 8 класу під редакцією Заболотного О. В. учням запропоновано скласти розгорнутий план до тексту «Качанівська садиба». Нижче наведено зразок виконання вказаного завдання. 

Качанівська садибаКачанівська садиба

Палац у Качанівці

Складний план

 1. Історія Качанівської садиби.
 2. Опис палацово-паркового ансамблю.
  1. Два рівні споруди.
  2. Центральний елемент садиби — палац.
  3. Дивовижні малі архітектурні форми палацу.
 3. Слава садиби.
  1. Відомі люди, що відвідували садибу.
  2. Дружба Василя Тарновського з Тарасом Шевченком.
  3. Колекція, що знадобилася музеям.
 4. Качанівська садиба як цікавий музей.

Перегляньте також:

Зразок публіцистичного стилю мовлення: приклади речень та текстів

Портретний нарис у публіцистичному стилі Тараса Шевченка

Як скласти бізнес план: приклад, розділи, структура

Головна » Як скласти бізнес план? Приклад розділів та структури

Бізнес план

Основа успішного підприємництва — вірно складений бізнес-план. Адже за допомогою нього можна оцінити перспективи розвитку своїх задумів, виявити можливі проблеми і визначити шляхи їх подолання.

Бізнес-план — це свого роду інструкція, в якій міститься інформація про фірму, перспективи її розвитку, обсяг необхідних вкладень і бажаний результат. План по розвитку бізнесу необхідний як починаючим підприємцям, так і тим, хто вже володіє своєю справою. Завжди необхідно розуміти, за допомогою яких інструментів досягаються поставлені цілі. Інакше вони будуть залишатися просто мрією.

За цільовим призначенням бізнес-плани можна розділити на 2 види:

 • Для започаткування власної справи. Кожен підприємець прописує для себе реальний план дій, якого він буде дотримуватися.
 • Для отримання інвестицій. Основна мета — довести спроможність проекту і ефективність витрат коштів. Такий бізнес-план складається для інвесторів, отримання гранту або кредиту.

Як самостійно скласти бізнес-план?

Для початку необхідно зібрати потрібну інформацію — оцінити обрану нішу, визначити конкурентоспроможність товарів або послуг, продумати ринки збуту, розрахувати розмір необхідних вкладень і термін окупності бізнесу. Якщо будь-яких відомостей не вистачає, то таку прогалину необхідно заповнити шляхом звернення до фахівців або отримати інформацію зі сторонніх джерел.

Cкласти бізнес план

Розділи та структура класичного бізнес-плану

Титульний аркуш. Тут прописується назва, авторство і дата складання. Далі йде меморандум про конфіденційність — попередження про нерозголошення інформації, що міститься в документі, без згоди автора.

Вступна частина — коротка характеристика бізнес-плану. З цього розділу повинно бути зрозуміло, про що піде мова далі і що вийде в результаті. Його слід складати максимально лаконічно і зрозуміло.

Опис проекту — презентація тих товарів і послуг, якими планує займатися компанія. До цього пункту відносяться: аналіз конкурентних переваг, складання портрета цільової аудиторії і моделі ціноутворення.

Маркетинговий план — опрацювання стратегії просування компанії, яка приведе до успішного розвитку. Для цього проводиться аналіз ринку, конкурентів і методів їх роботи.

Виробничий план — опис процесу виробництва, застосовуваних технологій, необхідного обладнання, а також кількість найманих робітників, витрати на їх утримання, обсяг продукції, що випускається і підрахунок її собівартості. Якщо компанія нічого не виробляє, а займається лише реалізацією товару, то в цьому пункті докладно прописується шлях продукту від виробника до споживача.

Організаційний план — покрокові дії, які необхідні для організації бізнесу і його подальшого розвитку.

Бюджет — розрахунок передбачуваних доходів, одноразових і періодичних витрат, а також облік амортизації.

Очікувані результати — варіанти розвитку бізнесу з урахуванням усіх зазначених вище позицій.

Додаток — в цьому розділі можна розмістити графічні матеріали (плани, таблиці, діаграми), а також необхідні для здійснення діяльності сертифікати і ліцензії.

Бізнес-план повинен бути коротким, зрозумілим і правдивим. Якщо у підприємця немає можливості займатися цією роботою самостійно, то варто звернутися в спеціалізовану організацію, що займається розробкою таких проектів.

Приклад розробки бізнес-плану

Нижче представлений зразок складання бізнес плану на прикладі кальян-бару, так як цей тип закладів, сьогодні є популярним видом підприємницької діяльності. Мета наведеного зразка — дати зрозуміти, як має виглядати такий план, з яких розділів він складається, та що в них повинно міститися. Тільки правильно складений бізнес план допоможе зробити місце відвідуваним і прибутковим.

Приклад розробки бізнес-плану

Особливості складання бізнес-плану кальянної

Перш ніж приступати до здійснення задуманого, слід дослідити наявний ринок в регіоні. Зробити детальний аналіз того, що пропонується споживачеві, чого він потребує і як любить проводити своє дозвілля. Також слід зробити попередній розрахунок кількості грошових коштів, які підуть на обладнання та інші витрати.

Якій меті служить заклад, де пропонуються кальяни:

 • це місце, де людина може провести своє дозвілля;
 • гості повинні мати можливість вибору з великого асортименту;
 • створення нових робочих місць, отримання доходу.

Потрібно продумати, що запропонувати відвідувачам в якості напоїв та їжі. У барі має бути присутня музика, що заповнює фон. Продумати розваги, вечірки.

Обмеження при відкритті кальян-бару

Існує заборона на відкриття зазначеного закладу в певних категоріях будівель:

 • Установа, де навчаються і тренуються діти;
 • Будинки, що належать до сфери охорони здоров’я;
 • У готелях і комплексах для туристів;
 • Точки торгівлі продуктами, приміщення, де відбувається виготовлення продукції;
 • Станції заправки паливом автомобілів.

Якщо приміщення відповідає зазначеним вище вимогам, то слід врахувати і ще кілька обов’язкових до виконання умов при плануванні:

 • Кожні 100 квадратних метрів обладнуються вогнегасником;
 • Обов’язкова наявність працюючої пожежної сигналізації;
 • Хороша вентиляція, щоб відвідувачі які не палять не відчували дискомфорту;
 • Реклама. Тут буде складніше, оскільки відкрито рекламувати подібний бізнес заборонено.

 

Місце розташування й необхідна площа

Вдале розташування обраного приміщення допоможе швидше вивести заклад на прибутковий шлях. Бажано розміститися близько до центру або в самому центрі населеного пункту. Постаратися, щоб поруч знаходилися кафе, ресторани. У цьому випадку відвідувачі зможуть замовити їжу і напої в найближчому кафе. Хоча при правильно проведеній рекламній кампанії заклад матиме успіх і в спальному районі міста.

Для відкриття кальянної приміщення має бути достатньої площі. Тому бізнес план будується з урахуванням того, що знадобиться окреме приміщення не менше 70 квадратних метрів. У разі вже готового приміщення всередині побудованого будинку, можна обмежитися 30 кв.м.

Аналіз ринку та цін на товари і послуги закладу

Для правильної організації старту свого бізнесу, потрібно провести попередній аналіз наявних конкурентів в регіоні, та їхні подальші перспективи розвитку. У великому місті курильний зал принесе чималий дохід. Якщо місто невелике, то варто уважно проаналізувати, наскільки цей бізнес буде успішним і прибутковим.

У бізнес план кальянної входить пункт з розрахунками вартості обладнання для бару. Цей важливий пункт, який визначає прибутковість бізнесу. Вартість послуг не повинна сильно відрізнятися від конкурентів, але повинна покривати витрати підприємця.

Асортимент кальян-бару

Для того, щоб заклад користувався популярністю, відвідувачам повинно бути цікаво сюди приходити. Для цього необхідне створення асортименту:

 • курильних сумішей, тютюну;
 • бару та кухні.

Всі інгредієнти мають бути якісні, для того, щоб гості залишалися задоволені сервісом. Також непогано придбати настільні ігри.

Разові і щомісячні витрати

При відкритті нового бізнесу, у підприємця будуть наступні види витрат:

 • Оренда приміщення – 10000 грн;
 • Створення інтер’єру — 35000 грн;
 • Кальяни — 20 000 — 25 000 грн;
 • Меблі і додаткове обладнання — 110000 грн;
 • Вогнегасники (покупка, перевірка і опломбування) – 5000 грн;
 • Придбання витратних матеріалів – 10000 – 15000 грн.

Після того, як бар відкриється, перед власником стануть витрати, які будуть щомісяця:

 • Місячна оренда — 10000 грн;
 • Матеріали, які постійно знаходяться у витраті – 10000 грн;
 • Послуги комунальних підприємств — 10 000 грн.

Надалі з’являться витрати у вигляді податків та заробітної плати персоналу.

Необхідне обладнання

Основний предмет, який буде використовуватися — це кальян, значить, елементи будуть купуватися для нього:

 • Устаткування для куріння. Рекомендують купити більше 10 штук;
 • Курильні суміші, вугілля, тютюновий продукт;
 • Елементи обладнання, які знімаються: шланги, колби, чашки;
 • Щипці, пальник, фольга.

 

Підбір персоналу

Необхідно, щоб для обслуговування відвідувачів працювало мінімум три людини:

 • Офіціант. Навчається на місці;
 • Кальянщик. Потрібна людина з досвідом;
 • Бармен. Навчається на місці;
 • Прибиральниця;
 • Охоронець.

Графік роботи встановлюється на вечірній час і до ранку.

Рекламна кампанія

Перших клієнтів буде притягувати яскрава, інтригуюча вивіска. Надалі потрібно розмістити рекламу в соціальних мережах, де найбільше живе людей. Рекламу потрібно розміщувати тільки в тому регіоні, де знаходиться заклад. Рекламний ролик або оголошення повинні створити стійке бажання відвідати бар.

Використання таких видів реклами:

 • Інтернет;
 • Традиційна. Використання сіті-лайтів;
 • Партнерство з нічними клубами, кафе і ресторанами;
 • Активна. Участь в ярмарках.

 

Прогноз доходів і термін окупності

Якщо бізнес план буде розроблено ретельно та грамотно, кальян-бар окупиться вже через 2-3 місяці. Найбільше успіх залежить від якості обслуговування та пропонованої продукції.

При правильній і ефективній роботі можна очікувати дохід в 3 тисячі доларів за кожен місяць роботи.

Можливі ризики

Не варто забувати, що заняття підприємництвом пов’язане з певними ризиками:

 • Може піднятися вартість оренди;
 • Пройдуть зміни в законі не на користь курильних кімнат;
 • Конкуренція на ринку аналогічних послуг, коли кількість закладів збільшується.

Для розуміння того, як відбувається відкриття власного закладу і складання бізнес плану з розрахунками, варто ознайомитися з готовим зразком за посиланням, де можна скачати вже готовий бізнес-план, після чого вносити до нього власні корективи.

Зразки пояснювальних записок

Деканові факультету

обліку та фінансів

доценту Дорогань Л. О.

студента I курсу 3 групи

спеціальності «Фінанси і

кредит»

Кременя Дмитра Павловича

Пояснювальна записка

З 05.11 по 28.11.2010 р. я не відвідував заняття, оскільки перебував на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Полтавської 2-ої міської клінічної лікарні, про що маю довідку.

30.11.2010 (підпис)

Міністерство харчової промисловості Директорові

України п. Бондар О.Г.

Об’єднання «Харківський хлібозавод №8»

про порушення технічної дисципліни

Пояснювальна записка № 16

Доводжу до Вашого відома, що 17.11.2002 у зв’язку з вимкненням електроенергії в загальній мережі заводу з 20.00 до 24.00 було припинено випікання партії хліба, яка складала 150 (сто п’ятдесят) кг.

Мною, нач. цеху №2 Пасько В.Ю., щодо цього факту було укладено акт, який додається.

Зроблено відповідний запис до технологічного чергового журналу, напівфабрикати хліба передано до складу №4, накладна додається.

Додатки:

 1. акт № 4 – 3 арк. у 2 пр.

 1. накладна № 247 – 1 арк. в 1 пр.

18.11.2002.

(підпис) В.Ю. Пасько

Зразок довідки

НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРАРНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

«___» ___________ ____ р.

№ _____

М. Київ

Довідка

Видана ___________________________________________________________

в тому, що він (вона) є студентом (-ою) _____ курсу _____________________ факультету Національного аграрного університету.

Видана для ________________________________________________________

Декан факультету (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар (підпис) (ініціали, прізвище)

Зразок протоколу

Протокол № 7

загальних зборів студентів I курсу агрономічного факультету ПДАА

12.07.2010

Голова – Сиротенко В. Л.

Секретар – Височина Л. М.

Присутні: заступник декана агрономічного факультету доц. Маренич М. М., доц. Бєляєва О .Г ., асистент Колотович С .К ., студенти I курсу.

Порядок денний:

 1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

 2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої території.

  1. СЛУХАЛИ:

Макаров П. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Сагач М. Н. запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на дільниці.

Литвиненко А. М. зазначив, що необхідно підготувати рослини, реактиви до початку практики.

УХВАЛИЛИ:

 1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польові практиці.

 2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

 3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

  1. СЛУХАЛИ:

……………………………………………………………………………………

Голова зборів (підпис) В. Л. Сиротенко

Секретар (підпис) Л. М. Височина

Зразок витягу із протоколу

Витяг із протоколу № 3

2 березня 2010 р.

зборів студентів факультету обліку та фінансів

Полтавської державної агарної академії

СЛУХАЛИ:

 1. Про присудження 3-х стипендій товариства «Відродження» за відмінне навчання та участь у громадському житті факультету.

УХВАЛИЛИ:

За підсумками V семестру та поточною атестацією, за активну участь у громадському житті факультету призначити річну стипендію в сумі 600 (шістсот) гривень відміннику навчання Андрусенку Миколі Віталійовичу.

Оригінал підписали:

Голова зборів (підпис) І. А. Коваленко

Секретар (підпис) М. К. Кушнірук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *