Тег div в html: : базовый блочный элемент — HTML

HTML тег

onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur
Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для <input type="search">)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в <track> елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент <menu> буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend
Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента <audio> або <video>.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

Теги HTML — Тег DIV

Браузер Internet Explorer Netтscape Опера Safari Mozilla Firefox
Версия 5. 5 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 9.2 9.5 1.3 2.0 3.1 1.5 2.0 3.0
Поддерживается Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да
Да Да Да Да Да
ШТМЛ: 3.2 4 XШТМЛ: 1.0 1.1

Описание

Элемент <DIV> является блочным элементом и предназначен для выделения фрагмента объекта с целью изменения вида содержимого. Как правило, вид блока управляется с помощью стилей. Чтобы не описывать каждый раз стиль внутри тега, можно выделить стиль во внешнюю таблицу стилей, а для тега добавляем параметр class или id с именем селектора.

Как и при использовании других блочных элементов, содержимое тега <DIV> всегда начинается с новой строки. После него также добавляется перенос строки.

Синтаксис

<div>…</div>

Параметры

align
Задает выравнивание содержимого тега <DIV>.
title
Добавляет всплывающую подсказку к содержимому.

Закрывающий тег

Обязателен.

Пример 1. Использование тега <DIV>

ШТМЛ 4.01IE 5.5IE 6IE 7Op 9.5Sa 3.1Ff 2.0Ff 3.0

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/HTML4/strict.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>Тег DIV</title>
 <style type="text/CSS (ЦСС)">
  .block1 { 
	width: 200px; 
	background: #ccc;
	padding: 5px;
	padding-right: 20px; 
	border: solid 1px black; 
	float: left;
  }
  .block2 { 
	width: 200px; 
	background: #fc0; 
	padding: 5px; 
	border: solid 1px black; 
	float: left; 
	position: relative; 
	top: 40px; 
	left: -70px; 
  }
 </style> 
 </head>
 <body>
 <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
  adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 
  dolore magna aliguam erat volutpat. </div>
 <div>Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 
  exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
  ea commodo consequat.</div> 
 </body>
</html>

Результат данного примера показан ни рис. 1.

Рис. 1. Вид блоков, оформленных с помощью стилей

Параметр ALIGN

ШТМЛ: 3.2 4 XШТМЛ: 1.0 1.1

Описание

Выравнивание содержимого контейнера <DIV> по краю.

Синтаксис

<div align=»center | left | right | justify»>…</div>

Аргументы

center
Выравнивание контента по центру. контент помещается по центру горизонтали окна браузера или контейнера, где расположен контентовый блок. Строки контента словно нанизываются на невидимую ось, которая проходит по центру web-страницы. Подобный способ выравнивания активно используется в заголовках и различных подписях, вроде подрисуночных, он придает официальный и солидный вид оформлению контента. Во всех других случаях выравнивание по центру применяется редко по той причине, что читать большой объем такого контента неудобно.
left
Выравнивание контента по левоой стороне. В этом случае строки контента выравнивается по левоой стороне, а правый край располагается ?лесенкой?. Такой способ выравнивания является наиболее популярным на с нашего сайтах, поскольку позволяет пользователю легко отыскивать взглядом новую строку и комфортно читать большой контент.
right
Выравнивание контента по правой стороне. Этот способ выравнивания выступает в роли антагониста предыдущему типу. А именно, строки контента равняются по правой стороне, а левый остается ?рваным?. Из-за того, что левый край не выровнен, а именно с него начинается чтение новых строк, такой контент читать труднее, чем, если бы он был выровнен по левоой стороне. Поэтому выравнивание по правой стороне применяется обычно для коротких заголовков объемом не более трех строк. Мы не рассматриваем специфичные сайты, где контент приходится читать справа налево, там возможно подобный способ выравнивания и пригодится. Но где вы у нас в стране видели такие сайты.
justify
Выравнивание по ширине, что означает одновременное выравнивание по левому и правому краю. Чтобы произвести это действие браузер в этом случае добавляет пробелы между словами.

Значение по умолчанию

left

Аналог CSS (ЦСС)

text-align

Пример 2. Выравнивание контента

ШТМЛ 4.01IE 5.5IE 6IE 7Op 9.5Sa 3.1Ff 2.0Ff 3.0

<!DOCTYPE ШТМЛ PUBLIC "-//W3C//DTD ШТМЛ 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ШТМЛ4/loose.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>Тег DIV, параметр align</title>
 <style type="text/CSS (ЦСС)">
  #layer1 {
  	background: #fc0; 
	padding: 5px;
  }
  #layer2 {
 	background: #fff; 
 	width: 60%; 
 	padding: 10px;
  }
 </style>
 </head>
 <body>
 <div align="right">
 <div align="left">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
  sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 
  magna aliguam erat volutpat. 
 </div>
 </div>
 </body>
</html>

Результат данного примера показан ни рис. 2.

Рис. 2. Выравнивание элементов с помощью параметра align

Параметр TITLE

ШТМЛ: 3.2 4 XШТМЛ: 1.0 1.1

Описание

Добавляет поясняющий контент к контейнеру <DIV> в виде всплывающей подсказки, которая отображается, когда курсор мыши задерживается на содержимом.

Синтаксис

<div title=»контент»>…</div>

Аргументы

Любая контентовая строка. Строка должна заключаться в двойные или одинарные кавычки.

Значение по умолчанию

Нет.

Пример 3. Подсказка к контенту

ШТМЛ 4.01IE 5.5IE 6IE 7Op 9.5Sa 3.1Ff 2.0Ff 3.0

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/HTML4/strict.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>Тег DIV, параметр title</title>
 </head>
 <body>
 <div title="Каноническая рыба">Lorem 
 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 
 nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 
 aliguam erat volutpat. </div>
 </body>
</html>

HTML-тег div — javatpoint

Протестируйте сейчас

Вывод:

Пожалуйста, войдите

следующий → ← предыдущая

Тег HTML

используется для группировки большого раздела элементов HTML вместе .

Мы знаем, что каждый тег имеет определенное назначение, например. Тег p используется для указания абзаца, теги от

до

используются для указания заголовков, но тег
похож на блок-контейнер, который используется для инкапсуляции других элементов страницы и делит HTML-документы на разделы.

Тег div обычно используется веб-разработчиками для группировки элементов HTML и одновременного применения стилей CSS ко многим элементам. Например: если вы поместите набор элементов абзаца в элемент div, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами стилей CSS и применить стиль шрифта ко всем абзацам одновременно, вместо того, чтобы кодировать один и тот же стиль для каждого элемента абзаца.

<дел>

Добро пожаловать на Javatpoint. com. Здесь вы найдете учебные пособия по новейшим технологиям.

Это второй абзац

Протестируйте сейчас

Вывод:

Добро пожаловать на Javatpoint.com. Здесь вы найдете учебные пособия по новейшим технологиям.

Это второй абзац.


Разница между HTML-тегом div и тегом span

тег div тег span
HTML div представляет собой блок элементов. HTML span — это встроенный элемент
Элемент HTML div используется для переноса больших секций элементов . Элемент HTML span используется для переноса небольшой части текста, изображения и т. д.

Пример HTML div: Форма входа

В этом примере мы создаем блок с помощью тега div. Внутри коробки есть форма входа. Давайте посмотрим код CSS и HTML.

Код CSS:

.loginform{ отступ: 10 пикселей; граница: 1px сплошной розовый; радиус границы: 10 пикселей; поплавок: справа; верхняя граница: 10px; } . formheading{ цвет фона: красный; белый цвет; отступ: 4px; выравнивание текста: по центру; } .sub{ цвет фона: синий; отступ: 7px 40px 7px 40px; белый цвет; вес шрифта: полужирный; поле слева: 70px; радиус границы: 5px; }

HTML-код:

<дел>

Пожалуйста, войдите

<таблица>
Электронная почта:
Пароль:
Эл.

Поддержка браузеров

Да 9
Да Да Да

Следующая темаHTML-тег em

← предыдущая следующий →

Разница, объясненная в 1100 слов или меньше

Зайдите на любой крупный веб-сайт, откройте исходный код, и вы, вероятно, заметите кучу тегов

 и  . Изучение тонкостей между span и div может быть ошеломляющим, главным образом потому, что они удивительно похожи. Но одно можно сказать наверняка: если вы не уверены в том, для чего используются эти элементы, или в разнице между span и div, вам будет сложнее понять, как кодируются веб-страницы.

В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать об этих распространенных элементах. От сходства до различий между span и div и не только, мы предоставим вам все необходимое.

 • span против div в HTML

 • Разница между Span и Div

 • span vs div Примеры

 • Когда использовать span против div

span и div в HTML

Span и div — это общие элементы HTML, которые группируют вместе связанные части веб-страницы. Однако они выполняют разные функции. Элемент div используется для блочной организации и оформления элементов страницы, тогда как элемент span используется для встроенной организации и оформления.

Чтобы полностью понять перекрытие (и несоответствие) между span и div, давайте сначала пройдемся по каждому элементу отдельно.

div

Элемент div (раздел) — это универсальный элемент блочного уровня. Вы чаще всего используете его, чтобы разделить содержимое страницы на удобоваримые блоки. Блочный элемент — это элемент страницы, который начинается с новой строки и имеет ширину, равную всей странице или родительскому контейнеру.

Очень часто можно увидеть элементы div, используемые для группировки связанных абзацев, изображений, заголовков и ссылок. Например, подумайте об этом. Статья из трех абзацев может быть заключена в блок div, а меню навигации, содержащее ссылки, может быть заключено в другой блок div. Использование элементов div таким образом упрощает идентификацию различных разделов страницы и применение к ним стилей с помощью CSS.

Вот пример того, как выглядит элемент div в HTML: 

 

   

Это мой первый абзац.


   

Это мой второй абзац.


   

Это мой последний абзац.

   

span

Span – это общий встроенный элемент, часто используемый для применения стиля к части контента. Встроенный элемент не начинает новую строку и занимает столько же места на странице, сколько и его содержимое. Теги Span используются для небольших фрагментов текста, ссылок, изображений и других HTML-элементов, которые встроены в окружающий контент.

Простой пример элемента span в HTML выглядит следующим образом:

 

Это абзац с небольшим дополнением внутри него.


Подводя итог, тег div создает блочный элемент, а тег охватывает встроенный элемент. Несмотря на их различия, оба используются для группировки одинаковых элементов в структурных и/или стилевых целях.

Разница между Span и Div

Мы можем обобщить основные различия между span и div следующим образом: тег div создает блочный элемент, а тег охватывает встроенный элемент. Кроме того, тег используется для группировки небольших фрагментов текста, тогда как тег div может использоваться для группировки более крупных. Еще одно существенное различие между элементами span и div — вложенность. Хотя элементы div часто встречаются вложенными, рекомендуется избегать вложения тегов во избежание путаницы.

Несмотря на их различия, вы можете использовать оба варианта для группировки похожих элементов в структурных и/или стилевых целях.

span vs div Примеры

Теперь давайте посмотрим на несколько примеров span vs div, которые демонстрируют их различия и применение.

Вот пример двух тегов

, за которыми следуют два тега . Я применил уникальный цвет фона к каждому элементу, чтобы показать его размер — обратите внимание, как элементы div занимают всю ширину страницы, а теги span занимают только пространство своего содержимого. Кроме того, каждый div добавляет разрыв строки после своего содержимого, но это не относится к элементам span.

См. Pen span vs div 1 Кристины Перриконе (@hubspot) на CodePen.

Далее у нас есть более показательный пример того, как вы увидите совместное использование div и span на веб-страницах. Здесь элементы div отделяют более крупные фрагменты контента, а охватывают сегменты внутри этих элементов div.

См. Pen span vs div 2 Кристины Перриконе (@hubspot) на CodePen.

Когда использовать span или div

Как видно из приведенных выше примеров, и div, и span полезны для стилизации и структурирования веб-страниц. Этим элементам легко назначить атрибуты id или class и нацелить их с помощью правил CSS. Обычно вы увидите теги span, используемые для стилизации встроенного содержимого, например слова в строке текста.

Теги Div, с другой стороны, должны стилизовать более крупные разделы содержимого или выступать в качестве контейнера для дочерних элементов. Более сложные веб-страницы часто интенсивно используют элементы div, вставляя их друг в друга для представления различных областей страницы и субрегионов.

Учитывая удобство span и div, заманчиво использовать эти теги каждый раз, когда вы хотите добавить новый элемент страницы — например, используя тег

вместо тега

. Но подумайте дважды, прежде чем сделать это. На самом деле, разумно максимально ограничить их использование.

Интересно, почему? Что ж, поскольку span и div являются «универсальными» элементами, ни один из них не передает значения содержимого, которое он содержит, или его назначения. Вы можете поместить много вещей внутрь тега

или , но из самого тега неясно, какова цель элемента или содержимого внутри.

Противоположностью общему элементу является семантический элемент, теги которого передают значение элемента. Большинство HTML-элементов являются семантическими — 

,

 до
и

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *