Википедия профессия журналист: Журналистика — Википедия – Профессия: репортёр — Википедия

Журналіст — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Журналіст.

Журналі́ст (новинар) — людина, яка збирає, створює, редагує, підготовляє та оформлює інформацію для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, — або робить це за власною ініціативою. Особа, яка може не мати журналістської освіти, але повинна виконувати волю власника газети, журналу, теле- чи радіоканалу, сайту.

Права та обов'язки журналіста[ред. | ред. код]

Журналіст має багато прав та обов'язків. Усі вони визначені в Законі України «Про інформацію» та інших законах, які регулюють діяльність преси, радіо та телебачення.

Права журналіста[ред. | ред. код]

 • вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;
 • відвідування державних органів влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій та бути прийнятим їх посадовими особами;
 • відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
 • вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;
 • переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
 • безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;
 • по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових заворушень, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;
 • звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;
 • поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під псевдонімом або анонімно;
 • відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;
 • на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.

Обов'язки журналіста[ред. | ред. код]

 • подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;
 • задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
 • відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
 • представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
 • утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо[1].

Святкові і пам'ятні дні[ред. | ред. код]

Журналистские этика и стандарты — Википедия

Журнали́стские э́тика и станда́рты (англ. Journalism ethics and standards) — этические принципы профессиональной журналистики, известные как отраслевой «кодекс чести»

[1], который в разных формах сформулирован в медиа-организациях и профсоюзах. Профессиональная этика — это юридически не оформленные, но тем не менее известные и чётко прописанные правила, принятые в СМИ и одобренные обществом.

Речь прежде всего о правдивости информации, её точности и объективности[2][3][4][5].

Существенный фактор — сведение к минимуму возможного репутационного ущерба для объектов публикации[6].

В Европе[7] придают особое значение бережному обращению с информацией, которая может быть трактована как дискриминирующая по национальным, конфессиональным или медицинским параметрам[8].

Новая журналистика и гонзо-журналистика отрицают базовые представления о профэтике.

Журналистская этика и мораль в системе наук[править | править код]

Специалисты считают, что профессиональная этика журналиста как самостоятельная сфера науки формируется на грани общей этики и науки о журналистике.

Мораль журналистики[править | править код]

Мораль подсказывает человеку вариант выбора духовных ценностей и соответствующего поведения именно потому, что она опирается на совесть — нравственное чувство, в котором сказывается самооценка соответствия действий принятым в обществе и преобразованным во внутренние убеждения нормам нравственности. Уступая совести, журналист теряет человечность, личность, общественную значимость

[9]. Моральные аспекты журналистской деятельности привлекают общественное внимание потому, что в условиях вседозволенности участились попытки использования СМИ в личных целях. Многие издания различных типов и уровней отличаются низкой культурой полемики, искажают мысли оппонентов, демонстрируют большую неприязнь по отношению к чужим взглядам. Профессия предоставляет журналисту право и обязанность вершить от имени общества публичный моральный суд над явлениями, которые вызывают общую заинтересованность. Поэтому понятно, что журналистскую мораль можно рассматривать и как форму общественного сознания, и как субъективное состояние личности.

Этические и моральные обязанности журналиста[править | править код]

Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. Служение интересам власти или учредителей, а не общества, является нарушением этики журналиста. Журналист с уважением относится к частной жизни человека. При этом не исключается его право на журналистское расследование, связанное с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественное звучание и призваны защищать интересы общества и личности. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с целью получения заранее определенного результата. Журналист обязан сделать все возможное для исправления любой распространенной информации, если оказалось, что она не соответствует действительности. Журналист не прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. Как известно, источником информации для представителя СМИ является человек, который имеет конституционное право выбора- общаться с журналистом или нет. Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки

[10]. Все это не только противозаконно, но и «морально безобразно». Если человек отказывается от предоставления той или иной информации, то не мешало бы прислушаться к его мнению относительно отказа. Иногда причиной безразличного отношения к журналисту является неэтичное поведение его коллег из редакции, ранее посетившие этого человека. Урегулировать данный вопрос можно только благодаря «разумному поведению» и завоеванию доверия. Эффективен в таком случае прием имитации — перенос внимания человека с одного объекта на другой. Недаром французский медиамагнат Робер Герсон, которому принадлежит почти 60 % городских и провинциальных СМИ, своё заключительное слово на семинаре в городе Анже, посвященном «проблемам этики», начал с утверждения, что «главным рычагом этики является психология. От неё зависит не только существование самой этики, но и журналистики в целом». Действительно, на психологическом аспекте строится вся цепочка взаимоотношений между журналистом и его собеседником
[10]
.

Международные и региональные организации, в ряды которых входят 400 тысяч журналистов в разных странах мира, объединились после консультативных встреч, проведенных под эгидой ЮНЕСКО в 1978 году.

Международные принципы были утверждены на консультативных встречах ряда организаций в период с 1978 по 1983 год. Это Международная организация журналистов (JOI-МОЖ), Международная федерация журналистов (IFJ-МФЖ), Международный католический союз прессы (UCIP), Латиноамериканская федерация журналистов (FELAP), Латиноамериканская федерация работников прессы (FELATRAP), Федерация арабских журналистов (FAJ), Союз африканских журналистов (UAJ), Конфедерация журналистов АСЕАН (CAJ).

Международная федерация журналистов не принимала участие в заключительной встрече в Париже ноябре 1983 года, где был принят данный манифест.

Общие правила описаны в таких документах как «Международная декларация принципов поведения журналистов» (которая была принята Конгрессом Международной федерации журналистов в 1954 году и отредактирована на сессии Конгресса МФЖ в 1986 года) и «Международные принципы профессиональной этики журналиста» (приняты на консультативной встрече международных и региональных журналистских организаций в Париже 20 ноября 1983 года).

Вторая консультативная встреча (в Мехико в 1980 году) одобрила Декларации ЮНЕСКО об Основных принципах вклада средств массовой информации в укрепление мира, международного взаимопонимания, развития прав человека и противостояния апартеиду, расизму и призывам к войне.

На четвёртой консультативной встрече в 1983 году (в Париже и Праге) была конкретизирована роль, которую

«информация и коммуникация играют на национальном и международном уровне, учитывая возросшую социальную ответственность средств массовой информации и журналистов».

Там были выработаны принципы профессиональной этики[11]:

 • Принцип № 1. Право граждан на достоверную информацию
 • Принцип № 2. Объективное освещение событий — долг журналиста
 • Принцип № 3. Социальная ответственность журналиста
 • Принцип № 4. Профессиональная честность журналиста
 • Принцип № 5. Общественный доступ к информации и участие в СМИ
 • Принцип № 6. Уважение частной жизни и достоинства
 • Принцип № 7. Уважение общественных интересов
 • Принцип № 8. Уважение всеобщих ценностей и многообразия культур
 • Принцип № 9. Борьба против войн и других бед, грозящих человечеству
 • Принцип № 10. Развитие нового мирового информационного и коммуникационного порядка:

Журналист работает в современном мире в условиях продвижения к новым международным отношениям в целом и новому информационному порядку, в частности. Будучи частью Нового Международного Экономического Порядка, он нацелен на деколонизацию и демократизацию в области информации и коммуникации как на национальном, так и на международном уровне. Базой для нового устройства призвано служить мирное сосуществование между народами и полное уважение их культурной самобытности. Долг журналиста — способствовать демократизации международных отношений в области информации, в частности, защищать и развивать мирные и дружеские отношения между странами и народами.

В России на базе указанных манифестов разработаны два кодекса: «Кодекс профессиональной этики журналиста» (принят первым съездом Союза журналистов СССР на конфедеративной основе 24 апреля 1991 года) и «Кодекс профессиональной этики российского журналиста» (одобрен Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года[12]).

Профессиональная мораль сводится к конкретизации общепринятых стандартов нравственности применительно к репортёрской работе с учётом своеобразия социальной роли данной профессии и регулирует поведение журналиста.

Журналистское сообщество по определению числится носителем установки на общественно полезное поведение, поэтому профессиональное чувство долга регулирует поведение работника СМИ.

Нормы поведения российского журналиста проговорены в кодексе профессиональной этики, принятом на Конгрессе журналистов России 23 июня 1994 года в Москве.

Умалчивать о своей профессиональной принадлежности репортёр вправе только до конкретного вопроса о характере его деятельности (Закон «О СМИ», ст.49 п. 9).

Этика служебных взаимоотношений не тождественна профессиональной этике. Репортёр в идеале должен не забывать о престиже профессии, соблюдать нормативы редакционных отношений, а редактор обязан уважать право на мотивированный отказ от задания.

«Журналистика чековой книжки» — это практика приобретения исключительных прав на издание сенсационного материала (преимущественно воспоминаний преступников, любовниц высокопоставленных лиц и т. д.). Например, Ten News заплатили Дугласу Вуду $400,000 за его историю о том, как он был похищен и держался в заложниках в Ираке[13]. Считается, что данная практика нарушает свободу печати и слова, так как ставит конкурирующие издания в неравные условия, не давая возможности получить эксклюзивный материал из-за недостатка средств[14]

.

Джордж Оруэлл отмечал[15]:

Главную опасность для свободы мысли и слова представляет вовсе не прямое вмешательство Министерства информации или какого-нибудь другого официального органа. Если издатели и редакторы так стараются не допустить в печать некоторые темы, то не потому, что опасаются преследования, а потому, что боятся общественного мнения. Самый худший враг, с которым у нас в стране сталкивается писатель или журналист, — это интеллектуальная трусость

«Мы опубликовали материал. И знаете что? Солнце на следующий день встало как обычно.»
 • В этой же газете в 1980 году журналистка Джанет Кук опубликовала статью «Мир Джимми», «в которой рассказала о трагедии восьмилетнего наркомана, подсаженного на героин». Материал был номинирован на Пулитцеровскую премию, а мэр американской столицы Мэрион Барри заявил, что мальчик найден и ему уже оказана медицинская помощь. «После этого юного героя действительно стали искать. И… не нашли. Ибо бедолаги не существовало в природе»[17]. Тем самым были нарушены Принципы № 1-4 (см. выше: раздел «Нормативы»).
 • В 1998 году репортёр The New Republic Стивен Глэсс написал о школьнике-хакере, «взломавшем защитные коды компьютерной корпорации, боссы которой решили трудоустроить юное дарование». Но коллеги из Forbes разоблачили авантюриста от журналистики: «юный гений — очередной журналистский миф»[18][19].
 • 18 марта 2010 года в ток-шоу «Свобода мысли» на 5 канале во время обсуждения Федеральной Целевой Программы «Чистая вода» зрителям и участникам в студии демонстрировалось видеообращение американского онколога Роберта Шистла (Robert H. Schiestl, Jonsson Comprehensive Cancer Center , University of California, Los Angeles, USA) Специалист по патологиям, радиационной онкологии и воздействии среды на живые организмы Р.Шистл неоднократно заявлял о том, что наночастицы из диоксида титана (TiO2) приводят к разрыву одно- и двухцепочечных ДНК, а также приводят к повреждению хромосом. В программе «Чистая вода/Свобода мысли» текст выступления Р.Шистла был «отредактирован» таким образом, что вместо наночастиц из диоксида титана (TiO2) виновником системных генетических повреждений были назначены «нанофильтры с углеродным сорбентом». Сам Роберт Шистл не берет на себя ответственность за данное высказывание: «Yes, we have only tested TiO2, not carbon nanotubes». Искажением информации были нарушены Принципы № 1-4 и № 6-7 (см. выше: раздел «Нормативы»).

Журналист (журнал) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 февраля 2016; проверки требуют 18 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 февраля 2016; проверки требуют 18 правок.

«Журнали́ст» — российский ежемесячный профессиональный журнал, первый номер которого вышел 1 января 1914 года в Москве под редакторством профессора Владимира Максимовича Фриче. Существует по настоящее время (с перерывами)[1]. Является единственным в России профессиональным изданием, освещающим все грани деятельности печатных и электронных средств массовой информации[2].

Нынешний «Журналист» называет себя прежде всего «журналом влияния», приоритетными темами которого являются «острейшие проблемы нынешнего медиасообщества — формирование информационного пространства страны, законотворчество, взаимоотношения прессы и власти, защита прав конкретного журналиста, демократические преобразования в прессе на базе свободы слова»[1].

Редакция журнала находится по адресу: 125190, г. Москва, ул. Черняховского, дом № 16, комн. 2404.

Девиз издания — «И истина сделает вас свободными».

Первый номер журнала «Журналистъ» вышел 1 января 1914 года в Москве. Тогда редакция располагалась на Арбате, в доме 25, кв. 8. Первым главным редактором журнала стал создавший его Владимир Фриче, российский литературовед и искусствовед.

После революции название журнала неоднократно менялось. Так, в августе 1920 года издание было возобновлено под названием «Красный журналист». В 1922—1933 годах журнал снова выходил под первоначальным названием, а затем, после перерыва, — под названием «Советская печать». В 1967 году, когда главным редактором журнала стал Егор Яковлев, изданию было окончательно возвращено историческое название, которое оно сохраняет до сих пор.

С наступлением «перестроечных» времён журнал перестал быть изданием, отображающим точку зрения исключительно ЦК КПСС. Но возникли и новые проблемы — снизилось количество подписчиков, в первую очередь за счёт тех, кто раньше был обязан подписываться на издание. В конечном счёте журнал был приобретён издательским домом «Экономическая газета».

В настоящее время «Журналист» — независимое издание журналистского сообщества России, на его страницах можно прочитать и статьи иностранных журналистов и аналитиков.

При журнале действует созданный несколько лет назад «Клуб молодых журналистов».

Научная журналистика — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Научная журналистика — область журналистики, которая используется для создания информации на научные темы. В общем виде научная журналистика рассматривается как «перевод» научного исследования с научного языка на обыденный без искажения смысла. К научной журналистике также относят медицинскую и экологическую журналистику[1].

Первая задача научного журналиста заключается в том, чтобы обработать очень подробную, специфическую, и часто загруженную жаргоном информацию, собранную учёными, в такую форму, что средний потребитель СМИ мог её понять и оценить, в то время как информация всё ещё передаётся точно. Научные журналисты зачастую имеют углублённую подготовку по конкретным научным дисциплинам, которые они охватывают — они были учёными и врачами, прежде чем стать журналистами — или, по крайней мере, проявили талант в описании научных тем.

В последние годы объём научных новостей быстро рос вместе с наукой, играя всё более центральную роль в жизни общества, и взаимодействие между научными кругами и средствами массовой информации усилилось. Различия между методологиями этих двух «столпов» современного общества, в частности свои собственные пути развития их реальности, приводит к некоторым трудностям. Журналистика, как правило, имеют более сильный уклон в сторону сенсационности и спекулятивных теорий, чем наука, тогда как наука уделяет больше внимания фактам и эмпирическим оценкам.

Правила научной журналистики были изложены Ломоносовым в сочинении «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии».

Связь научного знания посредством средств массовой информации требует особых отношений между миром науки и средств массовой информации, который пока ещё только начинает формироваться. С появлением Интернета появились новые формы научной журналистики: агентства научных новостей и научные блоги.

Научная журналистика существует как учебная дисциплина. Её преподают на факультетах журналистики, массовой коммуникации и естественнонаучных факультетах. Получить образование в области научной журналистики можно в США и некоторых других западных странах. В Европе преподавание научной журналистики осуществляется на уровне спецкурсов в рамках естественнонаучных факультетов. Единственная программа, после которой присваивают степень бакалавра по научной журналистике, утверждена в Университете Дортмунда (англ.) в Германии. В России существуют места, где обучают научной журналистике, например, школа-студия при журнале «Химия и жизнь», спецкурс на факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, курс на Биологическом факультете МГУ, а также в НГУ (Новосибирск) в рамках курса «Журналистское мастерство: научная журналистика».

Интернет-журналистика — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Интернет-журналистика — новая разновидность журналистики, появившаяся в конце XX века с развитием и распространением Интернета.

Специфика Интернета позволила организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без специального развёртывания особой технической инфраструктуры. Таким образом, почти любой желающий получил возможность создавать средства массовой информации.

Интернет-издания могут иметь официальный статус СМИ, могут не иметь его. Работающий на интернет-издание журналист (интернет-журналист), как правило, не сталкивается со многими атрибутами традиционной журналистики — специализированной аппаратурой для телесъёмки и звукозаписи, полиграфией.

Важным является правовой аспект деятельности журналиста в Интернете, несёт ли, фактически или юридически, журналист ответственность за опубликованную информацию. Юридически однозначно несёт если издание зарегистрировано как СМИ, в других случаях этот вопрос спорный и породил такое явление как «фальшивые новости» («fake news»).

Широкую популярность приобрела индивидуализация журналистики. Это новое явление, получившее своё распространение в журналистике. Любая личность выступает как производитель и распространитель информации без контроля и каких-либо ограничений извне. Стала развиваться и завоёвывать популярность блогосфера; общественность, пресса и научные круги задались вопросом, могут ли блоги вытеснить т. н. «традиционные СМИ». По мере изучения этого вопроса аналитики пришли к выводу, что профессиональная журналистика и блогосфера (которую иногда называют «индивидуальной» или «гражданской» журналистикой) дополняют друг друга, так как преимущества одной восполняют недостатки другой, и наоборот[1][2].

Независимые репортёры часто играют важную роль там, куда нет доступа у официальных СМИ — обычно это разного рода «горячие точки», а также места различных происшествий, куда СМИ не могут оперативно попасть.

Возможно, блог можно расценить как очередную ступень в эволюции журналистики, одними из признаков которой являются децентрализация СМИ, стремление к интерактивности, переход от монолога к диалогу и т. д. В этом ключе понимания эволюции журналистики одной из следующих ступеней стала идея Web 2.0 и подкасты.

Стилистика «гражданской или индивидуальной журналистики» часто напоминает гонзо-журналистику.

В 2010-х годах, по оценкам аналитиков, усилилась тенденция постепенного ухода телевизионной аудитории в Интернет[3], в первую очередь молодёжи в Ютуб. Тем не менее, позиции традиционных телеканалов остаются прочными[4], но многие телеканалы стали использовать в вещании контент из Интернета, в первую очередь видеозаписи очевидцев примечательных событий. Известные тележурналисты Леонид Парфёнов и Алексей Пивоваров ушли с телевидения на Ютуб самостоятельно вещать на собственных каналах.

В конце 2010-х популярность в качестве источников новостей приобрели так называемые телеграм-каналы, отличительной чертой многих из которых аналитики называют вседозволенность и недостоверность, основанную на анонимности[5]. Несмотря на фактор анонимности, автора одного из таких каналов Александра Устинова и двух его помощников в 2018 году посадили в тюрьму за данную деятельность[6].

Журналистика в России — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Журналистика в России традиционно сильна своей школой журналистского репортажа[источник не указан 807 дней].

В России, как и в США, авторам платят в зависимости от объёма, построчно (то есть гонорар). Штатные сотрудники не получают оклад[источник не указан 807 дней].

Традиционная советская периодика отличалась повествованием от третьего лица и очень сдержанным лексиконом. Но, в середине 80-х гласность привнесла в отечественную журналистику и новых авторов, и новые приёмы. Такие представители новой советской журналистики как Любовь Аркус и Дмитрий Быков писали в 1987 году[1]:

Язык прессы пока ещё довольно однообразен, журналисты со сколько-нибудь индивидуализированным стилем — на вес золота. В газетах преобладает смесь двух новоязов: это язык прежней эпохи, сильно разбавленный англицизмами. Это молодое поколение — в основном дети тех самых шестидесятников Владимир Яковлев, Артём Боровик, Дмитрий Лиханов, Евгений Додолев, Александр Любимов, — уже берёт своё. Представители недавней «золотой молодёжи», выросшие в огромных квартирах или проведшие отрочество за границей, молодые выпускники международного отделения журфака МГУ, они начинают делать погоду на телевидении и в прессе. Отличные стартовые возможности и врождённое отсутствие страха позволяет им в течение полугода растабуировать все запретные темы и посетить все горячие точки, куда прежде не ступала нога советского журналиста.

Репортажи о стремительном и неожиданном развитии событий следует писать в ритме, отражающим происходящее[2]:

Язык должен быть энергичным, композиция — четкой, глаголы — прямыми, фразы — ёмкими, прилагательных — как можно меньше. Наглядный пример — описание безумия, охватившего Санкт-Петербург в августе 1914 года, в первые часы после объявления Германией войны России. Этот репортаж, написанный Сергеем Курнаковым, — образчик материала, который читался в том же быстром темпе, в каком происходили описываемые в нём события

Журналист Михаил Леонтьев в предисловии к книге «Битлы перестройки»[3]:

«Журнализм» является квинтэссенцией интеллигентского сознания, построенного на самомнении, презумпции морального превосходства и примитивных мировоззренческих клише.


За прошедшие десятилетия отрасль претерпела значительные метаморфозы. Изменилась лексика и подход к подаче информации. Пресса перешла из-под единого централизованного партийного (государственного) контроля под контроль частных собственников (значительная часть которых, как и везде, прямо и/или косвенно контролируется государством). В России функционируют крупные издательские дома, конкурирующие между собой. С развитием т. н. новых медиа появилось такое явление как блогинг — ведение интернет-дневников на социально значимые и актуальные темы.

В современную российскую журналистику пришли интересные писатели (Александр Кабаков, Дмитрий Быков).

Многие российские журналисты погибли и стали всемирно известны.

После экономического кризиса 2008 года медиа-менеджеры стали искать новые формы межотраслевого сотрудничества, позволяющие уменьшать редакционные расходы без ущерба для качества продукта. Например, с февраля 2010 года в журнале ТВ-Парк появился проект совместный с телеканалами «Ностальгия» и «Кто есть кто»: регулярно публикуется печатная версия телепрограмм[4][значимость факта?]:

Акция стартует с одной самых рейтинговых программ телеканала «Кто есть кто» — «Фотоальбом». Герой этой программы рассказывает свою биографию с помощью собственного архива фотоснимков. История знаменитости иллюстрируется уникальным материалом, который ранее не был опубликован. В программе принимали участие такие знаменитости как переводчик советских руководителей Виктор Суходрев, журналист и медиаменеджер Евгений Додолев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, вдова прославленного советского маршала Екатерина Катукова, трёхкратный Олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Александр Карелин, ветеран спецслужб и писатель Михаил Любимов; политик Ирина Хакамада, и другие выдающиеся личности нашего времени.

 • Накорякова К.М. Очерки по истории редактирования в России XVI-XIX вв.
 • Есин Б. И. История русской журналистики (1703—1917) — Учебно-методичекий комплект (Учебное пособие; Хрестоматия; Темы курсовых работ) — М: Флинта: Наука, 2000
 • Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв.
 • Журналистика русского зарубежья XIX—XX вв. (Под ред. Г.В. Жиркова)
 • История русской журналистики XVII—XIX веков (под ред. А.В. Западова)
 • Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации — Учебное пособие. Ульяновск, 2000
 • Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917—2000) (Хрестоматия) — М.: Флинта: Наука, 2002
 • Лепилкина О.И. История отечественной журналистики XX века (программа)
 • Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века
 • Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны
 • Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики
 • Хрестоматия по истории отечественной журналистики (1917—1945)

Военный корреспондент — Википедия

Вое́нный корреспонде́нт — журналист, сопровождающий армию, авиацию и флот во время военных действий и освещающий события войны в прессе.

Военная журналистика берет начало с возникновением коммуникативных технологий. Довольно рано значение военных сообщений осознал Александр Македонский. В походах его сопровождали специально обученные люди, которые фиксировали его военные успехи и увековечивали их в истории[1].

Ситуация изменилась с изобретением Иоганном Гутенбергом в 1450 году печатного станка, что позволило оповещать широкую публику о событиях на войне. Одним из первых таких упоминаний было взятие острова Лесбос французскими и венецианскими войсками. Далее войны стали основным сюжетом для газет[1].

Первая британская газета Weekly news своим появлением обязана Тридцатилетней войне (1618—1648).

Доминиковски приводит такую историческую ретроспективу военной журналистики[1]:

Время Особенности военной журналистики
Античность Сообщения о героях сражений, специально обученные люди.

Цели: прославление подвигов, дезинформация противника, подстрекательство мирного населения воюющих сторон.

Начало XIX века Возникновение медиа, ориентированных на массы — развитие глобальной прессы и глобальных конфликтов.

Первый независимый военный корреспондент. Цель — рост тиражей за счет военных репортажей. Крымская война (1853—1856) — первая информационная война. Первый цензурный прецедент во время Крымской войны (1855).

«Золотой век» 1860—1914 Развитие военной журналистики как профессии.

Внедрение новых технологий (фотосъёмка, телеграф), изменение «границ актуальности». Война в изображении большинства газет представляется как далекое, неизведанное приключение.

Первая мировая война Формирование расширенного пропагандистского аппарата.

Жесткая и навязчивая цензура.

Вторая мировая война Расширение финансирования пропаганды и расширение механизмов управления медиа.

Переход от цензуры и контроля над СМИ к управлению военными сообщениями. Массовое внедрение радио и кино в качестве новых медиа.

Война во Вьетнаме Первая так называемая A living-room war (дословно: война в гостиной).

Телевизионные ежевечерние новости с репортажами о войне во Вьетнаме. Практически единственная война без цензурного регулирования. Резкая смена общественных настроений после появления фотографий и видеоматериалов, отражавших ужасы войны.

От Фолкленд до Косово Медиа практически не освещает боевые действия.

Войны проходят без репортеров-очевидцев. «Военные сообщения в реальном времени» за счет спутниковых технологий.

Война в Персидском заливе Развитие управления в СМИ.

Ориентированная на массу подготовка и сопровождение военных действий. Информационная война. Информация и управление СМИ становятся неотъемлемой частью ведения войны. «Вживление» журналистов в ряды войск.

Хотя война давно вызывала интерес журналистов и писателей, первые профессиональные военные корреспонденты появились во время Крымской войны. Н. Берг отправился в Севастополь, откуда писал для журнала «Москвитянин» М. П. Погодина. С английской стороны осаду Севастополя освещал приобретший большую известность корреспондент В. Х. Рассел.

Хотя уже во время Крымской войны передача данных посредством телеграфа была возможна, она редко использовалась из-за недостатка инфраструктуры. Военные сообщения передавались при помощи обычной почты. К этому времени фотография также применялась. Английский журналист Роджер Фентон сопровождал британские войска в Крыму с передвижной фотолабораторией. Однако его фотографии не отражали подлинную картину войны. Они не показывали сцены битв или убитых, а только изображения солдат. Работа Фентона финансировалась британским правительством, с той целью, чтобы «показывать скорректированную картину войны» и перекрывать наблюдения Рассела[2].

Филипп Найтли (англ.)русск. обозначил период между Крымской войной и Первой мировой войной как «Золотой век» военной журналистики[3].

Во время Русско-турецкой войны 1878 года при русской армии было уже более двух десятков русских и иностранных корреспондентов, а во время русско-японской войны в маньчжурских армиях побывало 102 русских корреспондента и 38 иностранных.

В войнах XX века значение военных корреспондентов значительно возросло, так как исход войн зачастую существенно зависит от общественного мнения воюющих стран.

В России «Временное положение о военной цензуре» было подписано на следующий же день после начала Первой мировой войны, 20 июля 1914 г., то есть оно готовилось заранее. 20 января и 12 июля был обнародован «Перечень» сведений, которые запрещалось помещать в печати по военным соображениям, вторая его редакция была дополнена новыми запретами. «Временное положение о военной цензуре» учитывало опыт «чрезвычайной охраны». По нему военная цензура устанавливалась в «полном объеме» в местах военных действий и «частично» — вне их. 20 июля 1914 г. по распоряжению начальника Генерального штаба в Петрограде была учреждена военно-цензурная комиссия, хотя здесь, как в городе, находившемся на театре военных действий, уже существовала военная цензура. В марте 1915 г. военная цензура была введена и в Москве, несмотря на то, что вторая столица не находилась в прифронтовых условиях. Военная цензура быстро становится всеобъемлющей, включая в себя и политическую цензуру. В секретном письме от 14 декабря 1915 г. на имя начальника Генштаба председатель Совета министров И. Л. Горемыкин, вновь назначенный на этот пост, подчеркивал: «Военная цензура, просматривая предназначенный к выпуску в свет газетный материал, должна оценивать последний не с одной лишь узковоенной точки зрения, а и с общеполитической»[4].

В начале войны русская пресса растерялась, её деятельность не удовлетворяла даже собственных сотрудников. B.C. Мельгунов — многолетний автор провинциального отдела газеты «Русские ведомости» в докладе, прочитанном в обществе деятелей периодической печати 28 февраля 1916 г. (позже он был опубликован под заголовком «О современных литературных нравах»), говорил: «Наша печать за самым малым исключением повинна в тяжком грехе распространения тенденциозных сведений, нервирующих русское общество, культивирующих напряженную атмосферу шовинистической вражды, при которой теряется самообладание и способность критически относиться к окружающим явлениям». И дальше: «Война оказала разлагающее влияние на значительную часть нашей печати — она лишила её морального авторитета»[5].

С вступлением США в Первую мировую войну в апреле 1917 года резко усилилась антигерманская пропагандистская деятельность американского правительства. Это было в русле подходов к информации со стороны других стран — участниц Антанты, которые придавали этому направлению своей деятельности исключительно большое внимание[6]. Как отмечает С.И. Беглов, «союзники по Антанте стремились держать в поле зрения все цели: противника и его тылы, собственную и союзную аудиторию, а также нейтралов»[7].

Были созданы специальные правительственные органы по управлению прессой. Комитет общественной информации (Си-Пи-Ай) при правительстве США с мая 1917 года публиковал правительственный орган информации «Оффишиэл буллетин», тираж которого к концу войны составлял 118 тыс. экземпляров[8].

Правительство США оказывало и прямое давление в нужном ему направлении на журналистику внутри страны. И хотя в принципе идея цензуры глубоко чужда американской журналистской традиции, а сборники основных американских законов не содержат этого слова вообще, американское правительство пошло в годы Первой мировой войны на введение прямой официальной цензуры. Под особо жесткий цензурный контроль были поставлены любая информация военного характера и все её источники, включая солдатские письма. Военное министерство регулировало все вопросы, связанные с деятельностью военных корреспондентов, хотя за ними в принципе сохранялось право «правдиво» информировать народ о фактах, касающихся операций армии, но категорически запрещалось выдавать врагу «сведения»[9].

В условиях мировой войны в США были задействованы «Закон о шпионаже» от 15 июня 1917 года, предусматривавший привлечение к уголовной ответственности за «подрыв правительственных кампаний», и принятый в мае 1918 года «Закон о подстрекательстве к мятежу». Тогда же была введена цензура зарубежной почты. Осенью 1917 года был лишен почтовых привилегий и, по сути, закрыт левый общественно-литературный журнал «Мэссиз» («Массы»)[9].

Опыт, приобретенный в годы Первой мировой войны, использовался американским правительством и в последующих войнах и конфликтах. Он стал предметом всестороннего изучения и обобщения, показал плюсы и минусы организации правительственной пропаганды внутри страны и за рубежом[8].

Особенностью военной журналистики СССР было то, что освещением военных конфликтов с непосредственным пребыванием на местах событий занимались, как правило, журналисты, являющиеся военнослужащими. Их репортажи подвергались жёсткой цензуре.

Начиная с 1992 г. военные конфликты на постсоветском пространстве массово освещали уже гражданские журналисты, представляющие огромное разнообразие СМИ.

Взаимоотношения военного командования с журналистами довольно часто характеризуется несовпадением стремлений той и другой стороны. В частности, военное командование предлагает, как ему кажется, наиболее удобные формы сотрудничества с прессой, а они по тем или иным причинам не устраивают журналистов. Прессе хотелось бы видеть в лице командования, прежде всего доступный, надежный, достоверный и своевременный источник информации по темам, волнующим широкие слои общественности. Военные же, как правило, устанавливают свои нормы поведения или функционирования журналистов в зонах их ответственности во время ведения боевых действий. Они могут заставить журналистов получить пропуска, аккредитации, потребовать от них находиться в одном месте. Все это может оправдываться необходимостью сохранения военной тайны, либо обеспечением безопасности работы репортёров. Решение о том, как себя повести в такой ситуации, остается за журналистом. Он может покинуть зону ответственности армии и действовать по своему усмотрению, либо попытаться добыть информацию вопреки запретам. Во многом свобода действий военного журналиста зависит от уровня демократичности государства, в котором он работает и живёт[10] .

Значение военной журналистики не раз признавалось различными политическими деятелями, хотя и не раз подвергалась критике.

Наполеон:

Четыре враждебные газеты могут нанести более чувствительный урон, чем 100 тыс. солдат в открытом поле.

Клеменс фон Меттерних:

Трёхсоттысячное войско не сможет завоевать страну и её пределов быстрее, чем дюжина перьев наполеоновских журналистов.

Роберт Капа:

Я надеюсь остаться безработным военным фотографом до конца своей жизни.

Филипп Найтли:

Читателям в Лондоне или Нью-Йорке, далекие сражения в необычных местах, должно быть, казались нереальными, а стиль Золотого Века военной журналистики — где залп орудий, гнев борьбы, генерал храбр, солдаты галантны, и их штыки быстро справляются с врагами — только подпитывает иллюзию о том, что это сплошной волнующий приключенческий роман.

Оригинальный текст (англ.)

“To readers in London or New York, distant battles in strange places must have seemed unreal, and the Golden Age style of war reporting – where guns flash, cannons thunder, the struggle rages, the general is brave, the soldiers are gallant, and their bayonets make short work of the enemy – only added to the illusion that it was all a thrilling adventure story”.

Критике, однако, подвергается деятельность современных армейских пресс-центров в период войны в Персидском заливе: "Многие журналисты страдали от нехватки информации и выражали неудовлетворенность деятельностью армейских пресс-центров. Корреспондент BBC Питер Хант жаловался в эфире: «Мы ждем здесь, в этом безликом ангаре в Катаре, новостей о текущих операциях». Его коллега Пол Адамс назвал тесную комнату, в которой проводились брифинги, «неадекватным рабочим пространством». Особенно возмущали журналистов брифинги невозмутимого бригадного генерала Винса Брукса. После них американские журналисты «рвали на себе волосы в связи с отсутствием информации»[11].

Ст. 13 2-й главы Гаагской международной конвенции установлено, что «газетные корреспонденты и репортёры… в том случае, когда будут захвачены неприятелем и когда последний сочтёт полезным задержать их, пользуются правами военнопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той армии, которую они сопровождали»[12].

8 июня 1977 года были приняты Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям. В них указано: «Как таковые, они [журналисты] пользуются защитой в соответствии с Конвенциями и настоящим Протоколом при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, аккредитованных при вооруженных силах, на статус, предусмотренный статьей 4 третьей конвенции».

То есть журналисты приравниваются к гражданскому населению, пользуются его правами, в том числе правом на защиту, в то же время, попав в плен, корреспонденты приравниваются к военнопленным[13].

на других языках
 • Phillip Knightly. The first casualty. from the Crimea to Vietnam : the war correspondent as hero, propagandist, and myth maker
 • Matthew Farish. Modern Witnesses: Foreign Correspondents, Geopolitical Vision, and the First World War
 • Mira Beham: Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Politik. 3. Auflage. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1996
 • Dominikowski: Massenmedien und Massenkrieg. 1993
 • Heinz-Peter Preusser. Krieg in den Medien
 • Scott-Barrett, D. W. The Media and the Armed Services. // Military Review. — April 1972. — Vol. 52 — No. 4 — P. 62-76 — ISSN 0026-4148.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *