Ol тег html: Тег | htmlbook.ru

HTML тег

onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur
Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для <input type="search">)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в <track> елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент <menu> буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента <audio> або <video>.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

Теги HTML — Тег

Описание

Тег <ol> устанавливает нумерованный список. Каждый элемент списка должен начинаться с тега <li>. Если к тегу <ol> применяется таблица стилей, то элементы <li> наследуют эти свойства.

Синтаксис

<ol>
 <li>элемент нумерованного списка</li>
 <li>элемент нумерованного списка</li>
</ol>

Атрибуты

type
Устанавливает вид маркера списка.
reversed
Нумерация в списке становится по убыванию (3,2,1).
start
Задаёт число, с которого будет начинаться нумерованный список.

Также для этого тега доступны универсальные атрибуты и события.

Закрывающий тег

Обязателен.

Пример. Использование тега <ol>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>Тег OL</title>
 </head>
 <body>
 <ol>
  <li>Чебурашка</li>
  <li>Крокодил Гена</li>
  <li>Шапокляк</li>
 </ol>
 </body>
</html>

Спецификация ?

СпецификацияСтатус
WHATWG HTML Living StandardЖивой стандарт
HTML5Возможная рекомендация
HTML 4. 01 SpecificationРекомендация

Спецификация

Каждая спецификация проходит несколько стадий одобрения.

 • Recommendation (Рекомендация) — спецификация одобрена W3C и рекомендована как стандарт.
 • Candidate Recommendation (Возможная рекомендация) — группа, отвечающая за стандарт, удовлетворена, как он соответствует своим целям, но требуется помощь сообщества разработчиков по реализации стандарта.
 • Proposed Recommendation (Предлагаемая рекомендация) — на этом этапе документ представлен на рассмотрение Консультативного совета W3C для окончательного утверждения.
 • Working Draft (Рабочий проект) — более зрелая версия черновика после обсуждения и внесения поправок для рассмотрения сообществом.
 • Editor’s draft (Редакторский черновик) — черновая версия стандарта после внесения правок редакторами проекта.
 • Draft (Черновик спецификации) — первая черновая версия стандарта.

Особняком стоит живой стандарт HTML (Living) — он не придерживается традиционной нумерации версий, поскольку находится в постоянной разработке и обновляется регулярно.

Браузеры: Настольные Мобильные    

?

Internet ExplorerChromeOperaSafariFirefox
11111

AndroidFirefox MobileOpera MobileSafari Mobile
1161

Браузеры

В таблице браузеров применяются следующие обозначения.

 •  — элемент полностью поддерживается браузером;
 •  — элемент браузером не воспринимается и игнорируется;
 •  — при работе возможно появление различных ошибок, либо элемент поддерживается с оговорками.

Число указывает версию браузреа, начиная с которой элемент поддерживается.

Блочные элементы. | Списки.

HTML-тег — GeeksforGeeks

Улучшить статью

Сохранить статью

 • Последнее обновление: 26 июл, 2022

 • Читать
 • Обсудить
 • Улучшить статью

  Сохранить статью

  В этой статье мы познакомимся с HTML-тегом

   , и его реализацией на примерах. Тег
    предназначен для упорядоченного списка, упорядоченный список может быть числовым или алфавитным. Внутри тега
     вы должны составить список
    1. предметов, которые будут следовать порядку.

     Синтаксис:

      
     1. Элемент 1
     2. Элемент 2
     3. Элемент 3

     Допустимые атрибуты:  

     • HTML Атрибут
       compact: Определяет, что список должен быть сжат (атрибут compact не поддерживается HTML5. Вместо этого используйте CSS).
      1. HTML
        перевернутый Атрибут: Определяет, что порядок будет нисходящим.
       1. HTML
         start Атрибут: Он определяет, с какого числа или алфавита будет начинаться порядок.
        1. Атрибут HTML
          type: Он определяет, какой тип (1, A, a, I и i) порядка вы хотите использовать в своем списке числовых, буквенных или римских чисел.

     Пример: В этом примере мы создали упорядоченный список технологий внешнего интерфейса с помощью тега

      .

      HTML

      < html >

       

      < head >

         < title >HTML Нумерованные списки title >

      head >

       

      < body >

         < h3 >Welcome To GeeksforGeeks h3 >

         < ol >

           < li >HTML li >

           < li > >CSS70

           < li >JavaScript li >

           < li >React. Js li >

      ol >

      body >

       

      html >

      Вывод:

      Упорядоченный список HTML

      Пример: В этом примере поясняется упорядоченный список HTML путем указания различных атрибутов и их значений.

      HTML

      < html >

       

      < head >

         < title >HTML ol tag title >

      head >

       

      < body >

         < h2 стиль = "цвет:зеленый;" >Гики для гиков h2 >

         < H4 > HTML < OL > TAG H4 >

      .

      < OL Реверс>

      < LI > HTML LI > HTML LI > HTML 9 LI > HTML LI > HTML LI > HTML LI 0070 >

      < LI > CSS LI >

      <706993

      >

      >

      . OL >

      < P > Start Attribul0069 >

       

         < ol start = 5 >

           < li >HTML li >

      < LI > CSS LI >

      < LI > JS. 0070 LI >

      OL >

      <09969

      <9000

      .

      < OL Тип = "I" >

      < LIT .>HTML li >

           < li >CSS li >

           < li >JS li >

         ol >

       

      body >

       

      html >

      Output:

      HTML Ordered List with different attribute

      Supported Browsers:  

      • Google Chrome
      • Internet Explorer
      • Microsoft Edge 12
      • Firefox 1
      • Safari
      • Opera

      Далее

      JavaScript | Методы объекта

      Статьи по теме

      Тег HTML

      Тег HTML

       используется для указания упорядоченного списка.

       Нумерованные списки обычно упорядочены по номерам (1. 2. 3...), буквам (A. B. C...), римским цифрам (i. ii. iii...) и т. д.

       В упорядоченном списке элементы списка упорядочены таким образом, что изменение порядка изменит значение списка (или документа).

       Хорошим примером упорядоченного списка является список инструкций, где каждый элемент списка представляет отдельный шаг, который необходимо выполнить в указанном порядке. Изменение порядка изменит смысл инструкций.

       Элемент

        используется с элементом
       1. . Тег
         объявляет упорядоченный список, а тег
        1. объявляет каждый элемент списка.

         Синтаксис

         Тег

          записывается как
          с любым количеством тегов
         1. и/или поддерживающих скрипт элементов (