Background image background position: background-position — CSS: Cascading Style Sheets

css властивість background-position

 • Головна
 • css
 • властивості
 • background-position

Властивість background-position задає початкову позицію (зміщення) фонового зображення. Без задання, тло знаходиться в лівому верхньому куті елемента і повторюється як по вертикалі, так і по горизонталі.

Властивість background-position може отримувати до чотирьох значеннь.

Якщо зміщення задане одним значенням, це значення вказує горизонтальне зміщення. Браузер встановлює вертикальне позицію по центру автоматично.

Якщо двома значеннями, перше значення — горизонтальне зміщення, а друге значення — вертикальне зміщення.

Синтаксис три або чотири значення змінюється між ключовими словами та довжиною або відсотковими одиницями. Ти можеш використовувати будь-яке значення ключових слів, за винятком центру, у трьох-або чотиризначній декларації у фоновому режимі.

Коли ти вказуєш три значення, браузер інтерпретує «відсутнє» четверте як 0.

Дивись 3 приклад.

Перелік деяких можливих значень:

 • <відсотки> <відсотки> — перше значення визначає позицію по горизонталі, друге — по вертикалі. Наприклад, 0% 0% — верхній лівий кут. 100% 100% — правий нижній.
 • <відсотки> — горизонтальна позиція картинки у відсотках від 0% до 100%. Вертикальне значення буде рівним 50% (= посередині).
 • <розмір> <розмір> — вказує місце розташування (перше значення — по горизонталі і друге — по вертикалі, відповідно) з використанням прийнятих в CSS розмірних величин.
 • <розмір> — горизонтальне положення тла, вказане одним з прийнятих в CSS розмірних величин. Вертикальне значення буде рівним 50% (посередині).
 • left top — верхній лівий кут — те ж саме, що 0% 0% або top left.
 • top — посередині, нагорі. Те ж саме, що і 50% 0%, top center, center top.
 • right top — верхній правий кут. Те ж саме, що і 100% 0%, top right.
 • left — зліва, посередині. Те ж саме, що і 0% 50%, left center, center left.
 • center — по центру. Те ж саме, що і 50% 50%, center center.
 • right — праворуч, посередині. Те ж, що і 100% 50%, right center, center right.
 • left bottom — знизу ліворуч. Те ж саме, що і 0% 100%, bottom left.
 • bottom — посередині, внизу. Те ж, що і 50% 100%, center bottom, bottom center.
 • right bottom — правий нижній кут. Те ж саме, що і 100% 100%, bottom right.

Як ти помітив з цих прикладів, ключові слова це скорочення від відсотків, адже лаконічніше сказати top right ніж 0% 100%. Тому використовуй їх це полегшить сприйняття інформації.

Допустимо вказувати кілька зміщень для кожного тла, перераховуючи значення через кому.

Також підтримуються від’ємні значення. Вони встановлюють обернені зміщення, найчастіше при таких зміщеннях тло виходить за кордони елемента.

Отже:

 • якщо дано тільки одне значення, то воно застосовується до горизонтального зміщення, при цьому вертикальне дорівнюватиме 50% (посередині), але коли застосовуються ключові слова, то їх порядок не має значення, браузер все визначить самостійно. горизонтальне зміщення може бути вказано за допомогою ключових слів — left, center, right, а вертикальне — top, center, bottom. Крім використання ключових слів, зміщення також можна задавати величини у відсотках, пікселях або інших одиницях. також ти мав, зрозуміти, що center 10% та 10% center будуть мати різний результат.* Комбінація ключових слів може бути вказана в будь-якому порядку, в той же час за комбінацією величини і ключового слова треба слідкувати, тому, що якщо першим значенням є величина (а перше значення обов’язково вказує на горизонтальне зміщення), то другим значенням не можуть бути ключові слова, такі як left та right, а от top та bottom можуть.

Приклад:

/* Правильно */

left center;

center left;

10px top

30% bottom

left 30%;

/* Неправильно */

30% left;

10px right;

Запропонувати свою пораду чи нотатку

ПорадаНотатка

Синтаксис

background-position: value; 

Властивість background-position може отримувати 4 значення:

x% y%

Перше значення є горизонтальне положення, а друге значення це вертикальна. Верхній лівий кут 0% 0%. У нижньому правому куті на 100% 100%. Якщо вказати тільки одне значення, інше значення становитиме 50%.

xpos ypos

Перше значення є горизонтальне положення, а друге значення це вертикальна. Верхній лівий кут дорівнює 0 0. Одиниці можуть бути пікселі (0px 0px) або будь-які інші одиниці CSS. Якщо вказати тільки одне значення, інше значення становитиме 50%. Ви можете змішати % і позиції

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента (якщо відповідна властивість встановлена)

Значення без задання:0% 0%
Наслідує:Ні
Анімується:Так
JavaScript синтаксис:object.style.backgroundPosition=»center»

Переглядачі

 • Стаціонарні переглядачі
 • Мобільні переглядачі
Переглядач
одне тло

1. 0

4.0

1.0

1.0

3.5

декілька тла

1.0

9.0

3.6

1.3

10.5

Переглядач
одне тло

2.1

1.0

3.2

декілька тла

2. 1

1.0

3.2

Приклади

 • Приклад 1
 • Приклад 2
 • Приклад 3
 • Приклад 4
 • Приклад 5
 • Приклад 6

Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

background-position для різної кількості значень

Синтаксис властивості

.box {


 background-position: 25% 45px; 


}

Додаткові посилання

background-color

background-size

background-image

background-blend-mode

background-attachment

background-repeat

background-origin

background-clip

background

Как использовать CSS background-size и background-position — SitePoint

Мы можем многое сделать со свойствами фона CSS. В этой статье мы рассмотрим, как использовать свойство background-size для установки размера фонового изображения, а также рассмотрим варианты позиционирования этого фонового изображения с помощью background-position .

Содержание
 1. Настройка
 2. Настройка размеров фона с помощью background-size
  • размер фона: содержит
  • размер фона: обложка
  • background-size с другими значениями
 3. Установка положения фоновых изображений с помощью background-position
  • Использование background-position с ключевыми словами
  • Использование background-position со значениями длины
  • Использование background-position с процентными значениями

Настройка

Для нашей демонстрации фонового изображения мы будем использовать следующее изображение (Ия на Санторини, Греция). Его натуральные размеры 400 пикселей на 600 пикселей .

Вот наша базовая демонстрация CodePen с

в центре
. (Подробнее о центрировании элементов с помощью CSS Grid можно прочитать здесь.) Размер элемента div составляет 300 пикселей на 200 пикселей .

См. Pen
CSS background-size: Template by SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Элемент div имеет желтый фон, и фоновое изображение будет расположено над этим желтым фоном (поскольку цвета фона всегда располагаются под любым фоновым изображением).

Если мы сейчас просто добавим изображение в качестве фона, мы заметим, что видна только его часть. Это потому, что изображение шире и выше, чем div.

См. Pen
CSS background-size: Шаблон с фоновым изображением от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Изображение ниже дает представление о частях фонового изображения, которые не видны за пределами div.

Это, очевидно, не очень удовлетворительный результат, поэтому давайте посмотрим, как 9Свойство 0004 background-size

может нам помочь.

Настройка размеров фона с помощью background-size

С годами стали доступны новые свойства для управления фоновыми изображениями в CSS, в том числе background-size . Он позволяет нам установить размер фонового изображения, как мы всегда могли делать со встроенными изображениями.

Свойство background-size предлагает на выбор два значения ключевого слова — обложка и содержит — и он также может принимать числовые значения с такими единицами, как px , em и % , наряду с auto . Давайте рассмотрим примеры каждого из них.

background-size: содержат

Значение содержит заставляет все изображение помещаться в контейнере, даже если его естественные размеры больше контейнера.

См. Pen
CSS background-size: Contain от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

В этом примере мы добавили следующий CSS:

 div {
 размер фона: содержит;
 фоновый повтор: без повтора;
}
 

По умолчанию фоновое изображение повторяется столько раз, сколько необходимо для заполнения контейнера, поэтому background-repeat: no-repeat; останавливает это поведение. (Попробуйте удалить его, чтобы увидеть повторяющееся изображение.)

background-size: cover

Значение cover заставляет изображение полностью покрывать область контейнера, показывая как можно большую часть изображения, но не искажая его. Поскольку изображение довольно высокое, мы видим его полную ширину, но не всю высоту.

См. Pen
CSS background-size: Cover by SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

По умолчанию верхний левый угол фонового изображения помещается в верхний левый угол div, поэтому мы не можем видеть нижнюю часть изображения, как показано на изображении ниже.

Когда мы рассмотрим свойство background-position , мы узнаем, как указать, какая часть изображения является видимой.

background-size с другими значениями

Давайте посмотрим, какие другие значения мы можем использовать со свойством background-size .

Если мы добавим одно процентное значение 50% , то получится вот что:

См. размер фона CSS Pen
с одним значением % от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Фоновое изображение теперь составляет 50% ширины div, но все еще выше, чем div, поэтому нижняя часть изображения скрыта. Таким образом, одно процентное значение применяется к оси x. Ось Y по умолчанию равна auto , что означает, что изображение сохраняет свое естественное соотношение сторон.

Вот что произойдет, если мы добавим два процентных значения ( 50% 50% ):

См. размер фона CSS Pen
с двумя значениями % от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Ого! Теперь изображение покрывает 50% ширины div и 50% высоты — это означает, что его соотношение сторон значительно искажено.

Мы получим аналогичные результаты, если поменяем местами % для пикселей или другие значения единиц измерения. Мы могли бы, например, сделать что-то вроде background-size: 50px 50px или background-size: 200px 3em и так далее. Мы можем поэкспериментировать с этими значениями в Pen выше… хотя этот подход редко будет полезен, потому что он будет искажать фоновое изображение, если мы тщательно не выберем значения, сохраняющие его соотношение сторон.

Намного больше пользы для уточнения настроек фонового изображения имеет background-position , так что давайте посмотрим на это дальше.

Установка положения фоновых изображений с помощью background-position

Выше мы видели, что по умолчанию верхний левый угол нашего фонового изображения помещается в верхний левый угол его контейнера. То есть настройка по умолчанию background-position выглядит так:

 div {
 background-position: слева вверху; /* или 0 0 и т.д.*/
}
 

Свойство background-position дает нам большой контроль над тем, где размещается наше фоновое изображение, и оно очень хорошо работает в сочетании с background-size: cover , поэтому мы будем использовать их вместе в следующих нескольких примерах.

Использование background-position с ключевыми словами

В нашем примере изображения много голубого неба вверху слева, поэтому давайте вместо этого расположим его снизу справа:

 div {
 размер фона: обложка;
 background-position: справа внизу;
}
 

См. Размер фона CSS Pen
со значениями длины от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

В дополнение к различным комбинациям сверху , снизу , слева и справа , также есть центр , который красиво центрирует изображение. (Попробуйте заменить background-position: right bottom; на background-position: center; в Pen выше.)

Использование background-position со значениями длины

Мы можем позиционировать наше фоновое изображение со значениями длины, такими как пиксели. и эмс. Это позволяет нам отталкивать и оттягивать изображение от краев контейнера. Например:

 раздел {
 размер фона: обложка;
 фоновая позиция: 20px 2em;
}
 

См. фоновую позицию CSS Pen
со значениями длины от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Здесь изображение закрывает контейнер, но затем оно смещается на 20 пикселей слева от контейнера и на 2 em сверху.

Значения длины можно комбинировать со значениями ключевых слов. Например, снизу 20 пикселей справа 2em перемещает изображение на 20 пикселей снизу и на 2 em справа.

Мы также можем использовать отрицательные значения, чтобы еще больше подтолкнуть и переместить наше фоновое изображение в нужное положение.

Использование background-position с процентными значениями

Использование background-position процентных значений дает нам большой контроль над позиционированием нашего изображения, но это может быть немного сложно понять. Для этой демонстрации мы удалим размер фона и просто будем работать с естественными размерами изображения:

 div {
 фоновая позиция: 50% 50%;
}
 

См. фоновую позицию CSS Pen
с процентными значениями от SitePoint (@SitePoint)
на CodePen.

Так что же означает 50% ? 50% чего? Это означает, что отметка 50% изображения совпадает с отметкой 50% контейнера . То есть, если мы проведем вертикальные и горизонтальные линии через центр изображения и центр контейнера, эти линии совпадут, как показано на рисунке ниже.

Если мы установим фоновую позицию 9От 0005 до 20% 40% , это означает, что вертикальная линия на 20% слева от изображения совпадает с вертикальной линией на 20% слева от контейнера, а горизонтальная линия на 40% сверху изображения совпадает вертикальная линия на 40% от верха контейнера, как показано ниже.

Заключение

Свойство background-size — действительно полезное дополнение к CSS, и оно часто оказывается полезным, особенно когда контейнеры меняют размер в адаптивных макетах. 9Свойство 0004 background-position добавляет дополнительные возможности, позволяя нам выбирать, как фоновые изображения располагаются внутри контейнера.

Об этих двух свойствах можно узнать гораздо больше, хотя то, что мы рассмотрели здесь, вероятно, подойдет для наиболее распространенных случаев использования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *